Ministers Dijkgraaf en Wiersma tonen visie en mooie handreikingen voor onderwijsvernieuwing
26-11-22
Minister Dennis Wiersma wil af van te vroege keuze na de basisschool. Daarmee denkt de minister serieus na over het voorstel van de Onderwijsraad uit 2021 over de driejarige brugperiode. Dat zou een einde betekenen van de eindtoets van de basisschool. Minister Robbert Dijkgraaf heeft in twee lezingen gepleit voor het uitbannen van het negentiende-eeuwse model in het onderwijs. De ministers geven een handreiking voor heel andersoortig voortgezet onderwijs.
Lees verder >>
Nieuwe pensioenwet is een aantasting van de verzorgingsstaat
17-11-22
Waarom zouden we het beste pensioenstelsel van de wereld vervangen door een nieuw stelsel? En helemaal als blijkt dat de doelen van het nieuwe stelsel eenvoudig zijn te realiseren in het bestaande stelsel.
Lees verder >>
Het voortgezet onderwijs zou zich meer moeten aanpassen aan de lerende mens
01-11-22
Er zit nog een flinke kloof tussen het huidige voortgezet onderwijs en wat goed zou zijn op basis van wetenschappelijke inzichten over de lerende mens. Een transitie is noodzakelijk en zal ook komen, maar het kantelpunt is nog niet bereikt.
Lees verder >>
Rapport Remkes heeft nog iets heel anders geleerd
09-10-22
Het rapport van Johan Remkes over stikstof is met veel applaus ontvangen. Van links tot rechts en van boerenorganisaties tot natuurorganisaties. Hoe kan het dat iedereen blij lijkt te zijn? Remkes bekritiseert het overheidsbeleid, hij begrijpt ‘de wanhoop van redelijke boeren’, hij beschrijft helder het probleem en biedt een uitweg uit een diep conflict. En hij laat zien hoe doeltreffende en doelmatige advisering eruit ziet.
Lees verder >>
Te weinig keus voor voortgezet onderwijs in Groningen
31-08-22
De scholen zijn weer beginnen. Veel jongeren die in het afgelopen schooljaar de basisschool hebben afgerond, gaan een spannend nieuw avontuur aan op ‘de grote school’. Ouders en leerlingen hebben keuze tussen een aantal vergelijkbare scholen, maar In Groningen mist de keuze voor andersoortig voortgezet onderwijs. Dat zou volgend jaar anders moeten.
Lees verder >>
Boek: Stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid
28-08-22
Het maatschappelijke debat over stikstof zou enorm gebaat zijn als alle actoren kennis zouden hebben van het boek Stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid van Jan Willem Erisman en Wim de Vries. Het gesprek zou minder tussen doven gaan en het zou de weg naar goede oplossingen openen. Het is een complex vraagstuk, maar de oplossingsrichting is eigenlijk heel eenvoudig.
Lees verder >>
Klik hier voor oudere berichten

Wie durft deze school aan, de film
Myron Hamming over onderwijs
Klik hier voor oudere video’s

Speciale aandacht.

Een ambitieus klimaatbeleid is niet meer weg te denken van de politieke agenda. Het komt nu aan op uitvoering. Daarvoor is de film van Ruud Koornstra een aanrader: https://bit.ly/30FUQCm. Ook in het onderwijs gebeurt er veel. De dialoog over vernieuwing en verbetering is volop gaande. Graag je aandacht voor dit artikel: https://bit.ly/3CygVjn. En voor mijn boek Wie durft deze school aan? Hier kun je het boek bestellen: www.stellalusat.nl

 


 

Ga naar artikel>

Even voorstellen

Ik ben Michiel Verbeek, auteur van het boek Wie durft deze school aan?  In het boek beschrijf ik een andere school voor voortgezet onderwijs. Ik ben als adviseur van de OK! Methode verbonden aan Organisatie-Kundig.nl. De OK! Methode is een uitgekiend hulpmiddel voor bedrijven en maatschappelijke organisaties om in de eigen organisatie de financiële waarde van de organisatie in balans te brengen met de menselijke-, sociaal-relationele-, natuurlijke-, intellectuele- en de materiële waarde van de organisatie.  Voorts zit in diverse besturen op het gebied van duurzaamheid en sociale innovaties.

Meer over mij >>

 


© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign