Michiel Verbeek

Ik heb een boek geschreven over het voortgezet onderwijs onder de titel Wie durft deze school aan? In dit boek beschrijf ik de hardnekkige problemen van het voortgezet onderwijs van nu en geef ik een schets van Stellalusat, een school zoals het ook kan. Ik hoop dat het boek bijdraagt aan een ingrijpende verandering in het voortgezet onderwijs. Dat betekent ontworstelen van het keurslijf van cijfers en toetsen, gepersonaliseerd onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in uitgangsposities en verschillen in passies, ambities en leervermogens bij leerlingen. De ineffectiviteit van het huidige systeem wordt doorbroken met workshops, die worden samengesteld door de docenten. Docenten op deze school vormen de spil van het leerproces van leerlingen. Het wordt weer leuker om docent te zijn! 

Ik ben wethouder geweest van de oude gemeente Haren tot de herindeling met Groningen op 1 januari 2019. De knop ging om en ben andere dingen gaan doen: 

  • Ik heb mij vanuit mijn eigen bedrijf Seecandoo verbonden aan organisatiekundig.nl van de OK-Methode voor toekomstbestendig ondernemen. Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties willen niet alleen laten zien wat ze financieel presteren, maar ook hun prestaties op hele andere waardesoorten, zoals menselijk-, intellectuele, natuurlijke-, materiële- en sociaal-relationele waarden. De OK-Methode biedt daar een uitgekiend hulpmiddel voor. Een uitgebreid handboek, een webapplicatie en een netwerk van getrainde adviseurs. Als meer bedrijven dat doen, dan worden die bedrijven leuker om voor te werken en worden ze meer toekomstbestendig. En, misschien wel het allerbelangrijkst, de wereld wordt er een beetje mooier door! 
  • Voorzitter van Duurzaam Haren, een coöperatie die actief met concrete projecten aan de slag is, waaronder twee zonneparken.
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Hub. Een prachtig project in de oude zusterflat van Beatrixoord in Haren. In het pand komen voor een periode van 10 jaar bij elkaar: beschermd wonen, statushouders, studenten in sociale vakken, parenthousing, bedrijfjes in de creatieve sector en met een maatschappelijke- en sociale impact en een publieke ontmoetingsruimte. 
  • Voorzitter van de Stichting De Groene Bedoeling. Het eerste project is De Groene Koelkast. Doel: energieslurpende koelkasten en vriezers vervangen door energiezuinige.
  • Bestuurslid van de Vrienden van de Hortus. De Vrienden beheren een fonds voor de Hortus Botanicus in Haren (Groningen). De Vrienden zetten het geld in voor: 1. Behoud en ontwikkeling van de Hortus en 2. Educatie.

Deze website ben ik in 2000 begonnen als wethouder in de gemeente Haren om verantwoording af te leggen over mijn keuzes, daden en activiteiten. Nu gebruik ik de website voor artikelen van mijzelf en van anderen. Als ik iets interessants heb gelezen schrijf ik daar graag over op dit platform. Reageren op artikelen kan via info@michielverbeek.nl. Ik vind dat leuk en je krijgt altijd antwoord.

Michiel Verbeek

 

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign