Besluit geen centraal examen biedt interessante kansen

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft dinsdag 24 maart 2020 namens de regering het besluit toegelicht dat de centrale examens voor vmbo, havo, vwo en gymnasium niet doorgaan. Dat biedt interessante kansen voor scholen om de opleiding te laten afronden op basis van schooleisen.

 

 

Misschien dat veel schoolbesturen, docenten, leerlingen en ouders hadden gehoopt dat de regering ook de schoolexamens zou schrappen. Dat heeft de regering niet gedaan. Voor de scholen ontstaat nu de uitdaging om iedere examenleerling de kans te bieden om de opleiding op een goede en verantwoorde manier af te ronden. De cijfers die er al staan voor schoolexamens en profielwerkstukken vormen al een groot deel van het eindcijfer. De grote uitdaging is wat scholen nog aanvullend gaan doen? Het biedt een uitgelezen kans om als docent invloed uit te oefenen op de waarde van het diploma. Wat wil je zien van leerlingen in jouw vak? Scholen kunnen niet centraal in grote groepen centrale schoolexamens gaan afnemen. Past niet bij de richtlijn van het verbod op samenscholingen. Scholen krijgen wel de kans om onder strikte voorwaarden op school toetsen af te nemen in kleine groepen. Daarbij moet de komst en het vertrek van leerlingen stikt gehandhaafd worden op anderhalve meter afstand. Wat scholen ook kunnen doen is nadenken over iedere individuele examenleerling en de vraag stellen: Wat moet deze leerling laten zien om een diploma te krijgen? Zijn er geen opdrachten te bedenken die thuis uitgevoerd kunnen worden en die via Skype mondeling getoetst kunnen worden? Geef leerlingen flinke opdrachten die ze thuis kunnen maken. Ze hebben genoeg tijd. En misschien leren ze er ook nog iets van! 

Michiel Verbeek, 24 maart 2020

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign