De CO2 belasting moet anders

CO uitstoot moet en zal belast worden, omdat in de economie ook milieuschade een prijs dient te krijgen voor een betere marktwerking. Maar het is zeer de vraag of het voorstel van Jesse Klaver de beste weg is.


Er lijkt toch een betere manier te zijn voor het belasten van CO2 uitstoot dan via een CO2 tax zoals voorgesteld door Jesse Klaver. Ceo van DSM, Fijke Sijbesma, zat in januari van dit jaar op de bank bij de studenten van Room for Discussion van de Universiteit van Amsterdam. Hij sprak uitgebreid over de noodzaak van een prijs geven aan milieuschade. Dus ook belasting op CO2 uitstoot. Maar is een eigen Nederlandse belasting handig? Wel als er nog niks anders was, volgens Sijbesma. Maar er is al wel iets. Een Europees rechtensysteem (ETS = Emissions Trading Scheme). Het systeem beslaat zo’n ruime 12.000 Europese fabrieken en centrales. Grote bedrijven – eigenaren van al die fabrieken – ontvingen vanaf 2005 ‘rechten’ om CO2 uit te stoten tot een bepaalde limiet. Stoot een bedrijf meer uit dan die limiet, dan moet het bij andere bedrijven rechten bijkopen, blijft een bedrijf onder die limiet, bijvoorbeeld omdat het duurzamer produceert, dan kan het z’n overgebleven rechten verkopen. Als die prijs heel laag is, dan is het geen probleem voor een bedrijf om te blijven vervuilen en rechten te kopen. Wordt de prijs hoog, dan gaat de concurrentiepositie spelen. Bij 5 euro per ton CO2 gebeurde er niks, maar inmiddels is de prijs 25 euro. Dan kan het wel van invloed zijn. Volgens Sijbesma tendeert de prijs in de richting van 30 euro. Als de hoeveelheid uit te stoten CO2 in Europees verband steeds wat minder wordt, dan gaat de kostprijs omhoog. Dat is precies een beweging die gewenst is. En het grote voordeel is dat het in Europees verband plaatsvindt. In de (altijd interessante) podcast van de Rudi en Freddie show (Rutger Bregman en Jesse Frederik) toonde Jesse Frederik zich ook voorstander van het rechtensysteem. Hij voegde daar nog aan toe dat hij de kritiek van de innovatieve grootverbruikers als Tata steel zeer redelijk vond. Dit bedrijf verbruikt veel energie en stoot veel CO2 uit, maar hoort wel bij de 10 minst vervuilende grootverbruikers. Zij innoveren hun productieproces. Als in Nederland een extra CO2 belasting wordt ingevoerd en de prijs van Tata steel wordt te hoog voor een concurrerende prijs, dan zal er een verschuiving plaatsvinden naar landen waar meer vervuild mag worden. Dat helpt niet bij het terugdringen van CO2 uitstoot. De combinatie van het rechtensysteem en de minste vervuilers stimuleren met een lagere prijs lijkt de beste oplossing. Tenminste als overheden voldoende greep hebben op het geleidelijk terugdringen van de hoeveelheid uit te stoten CO2.
Tapijten en microplasticsFijke Sijbesma vertelde in het interview nog iets interessants over tapijten. Het grote probleem daarmee is dat ze opgebouwd zijn uit verschillende onderdelen, die na combinatie slecht recyclebaar zijn. Zijn DSM heeft de oplossing gevonden om tapijten uit 1 materiaal te maken dat volledig circulair is. Dat is vooruitgang. Dat brengt mij op het probleem van microplastics. Je hoeft maar even Boyan Slat te horen over zijn missie op zee en je weet dat plastics een lastig probleem zijn na gebruik. Na het containerongeluk op de Noordzee kregen de Waddeneilanden te maken met enorm veel vervuiling op de stranden. Het grote gevaar is het achterblijven van kleine plastic korreltjes die zich in het zandstrand ‘verstoppen’. Als plastics lang in zee blijven verworden ze tot microplastics of nanoplastics. Die kunnen weer aangezien worden als voedsel voor dieren met alle gevolgen van dien. Maar die microplastics vliegen ook door de lucht en komen weer op plekken waar ze weer nieuwe problemen veroorzaken. Deze problematiek zal zeer waarschijnlijk een prominente rol gaan krijgen in de aandacht voor milieuvervuiling. Wat kunnen we doen? Minder plasticverpakkingen? Betere scheiding en afvalverwerking?


Michiel Verbeek, 18 april 2019     

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign