De coronacijfers en het beleid

Je kunt met cijfers alle kanten op. Dat blijkt maar weer eens met de cijfers over waar de meeste besmettingen plaatsvinden.

Het OMT (Outbreak Management Team) en het RIVM hebben het kabinet de meest recente cijfers laten zien over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-bezetting. Op basis van die cijfers is de vrees geuit dat er veel besmettingen plaatsvinden in de privé-sfeer. De anderhalvemeter regel zou daar onvoldoende gehandhaafd zijn. Dat was reden voor het kabinet om op de persconferentie van 18 augustus 2020 af te kondigen dat er niet meer dan 6 personen in eigen huis bij elkaar mogen zijn. In onze familie betekende dat een streep door twee bijeenkomsten in augustus en september. Op  de persconferentie werd door Mark Rutte en Hugo de Jonge niet gesproken over de mogelijke/vermoedelijke en voor sommigen zekere virusverspreiding via aerosolen (de kleine druppels die lang rondzweven in een ruimte met slechte ventilatie) en ook niet over ventilatie.

De cijfers

De zorgen om het oplopende aantal besmettingen begon in de week van 27 juli t/m 2 augustus. Het aantal wekelijkse besmettingen liep op van ruim 1300 naar ruim 2400. De schrik van een exponentiële groei, zoals in het voorjaar, doemde weer op. In de week van 3 t/m 9 augustus haalde de teller ruim 3800 nieuwe besmettingen en in de week van 10 t/m 16 augustus 4013. Van die 4013 nieuwe besmettingen is in 1209 gevallen de setting van de besmetting via bron- en contactonderzoek bekend. Dat is 20,1%. Dat betekent dat in 79,9% van de gevallen niet bekend is hoe de besmetting heeft plaatsgevonden. In onderstaand overzicht van het RIVM staat bij ‘Thuisgevallen’ 643 besmettingen en 53,2%. 

Dit hoge percentage is als volgt berekend: 643 besmettingen is 53,2% van 1209. Maar als je de thuisgevallen uitdrukt in procenten van het totale aantal nieuwe besmettingen in die week, dan blijft er slechts 16% over. Tel je de thuissituatie en de ‘overige familie’ bij elkaar op dan krijg je 830 gevallen. Dat is 20,7% van het totale aantal besmettingen van 4013. De vraag is of deze cijfers het rechtvaardigen om het aantal personen thuis tot 6 te beperken? De cateraars zagen net hun business weer een beetje aantrekken, maar kunnen hun boeltje weer inpakken.

Een klein lichtpuntje is dat de cijfers van nieuwe besmettingen voor de week van 10 t/m 17 augustus iets lager liggen: 4000. Laten we hopen dat de groei weer wat getemperd is en blijft!

Michiel Verbeek, 20 augustus 2020 

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign