De gemeente Groningen moet ombuigen, maar de vlucht in een brede kerntakendiscussie is niet verstandig

De gemeente Groningen heeft een financieel probleem. Dat schrijft het college aan de raad. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van 6,6 miljoen en dat gaat oplopen tot 12,9 miljoen in 2022. Op een begroting van 1 miljard is dat nog geen 1,3%. Dat lijkt me niet schrikbarend! En al helemaal geen reden om een brede takendiscussie te gaan voeren.

Een tekort van nog geen 1,3% in 2022 moet oplosbaar zijn met nog twee jaar voor de boeg. Vanuit de gemeente komt de gedachte  om een brede takendiscussie te gaan voeren. Dat is veel angstaanjagender. Zeker als dat betekent dat er een apart traject voor wordt opgetuigd. En dan misschien ook nog eens met veel externe inhuur. Dus betekent heel veel extra tijd investeren en heel veel extra kosten. Ik zou zeggen niet doen! Maar wat dan wel? De gemeente heeft alle informatie binnen handbereik om keuzes te maken. Sterker nog, de gemeente doet het ieder jaar. Dit jaar zou het iets uitgebreider kunnen. Pak het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. Dat is de informatie over wat er echt gebeurd in de gemeente. Laat iedere fractie nagaan waar ze zouden willen schrappen of een onsje minder willen. Leg daar vervolgens de begroting naast en vraag het college om een halfjaarsrapportage over de lopende begroting. Dat kan de lijstjes van de fracties nog veranderen. Voer vervolgens een goed debat in de raad over de verschillende keuzes en kijk waar meerderheden voor te vinden zijn. Ga geen nieuwe takendiscussie opzetten met weer hele nieuwe informatie, verstorende nieuwe processen en veel externe inhuur.

Michiel Verbeek, 23 juni 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign