De redenering van Wouter Koolmees klopt gewoon niet!

Zondag 9 juni 2019 zat Wouter Koolmees bij Buitenhof. Hij vertelde over het uitgekiende compromis in het pensioenakkoord, maar zijn redenering dat het huidige systeem niet passend is bij de huidige arbeidsmarkt en niet eerlijk zou zijn en het nieuwe wel, klopt gewoon niet!

Hij sprak over het chagrijn bij ouderen dat er niet geïndexeerd wordt en het chagrijn bij jongeren omdat die bang zijn dat de pot straks leeg is. Laat de minister beginnen met tegen die jongeren te zeggen dat die angst volstrekte flauwekul is. De pensioenpotten zitten stampvol en de inleg en rendementen zijn nog steeds hoger dan de uitkeringen. De pot groeit dus! Vervolgens zegt Koolmees dat het systeem niet eerlijk is, omdat het niet meer past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als iemand z’n hele leven bij hetzelfde pensioenfonds blijft dan is het systeem wel eerlijk, maar bij een aantal overstappen naar andere pensioenfondsen door een baanwisseling of bij een onderbreking als zelfstandige pakt het slecht uit. Dat is helemaal niet waar. In het huidige systeem is in een pensioenovereenkomst een gegarandeerd pensioen opgenomen. Vaak van ca. 75% van je gemiddeld verdiende loon (het middelloon). Om die 75% te halen moet je zo’n 42 jaren inleggen. Dat levert een opbouwpercentage op van 75:42 = 1,8% per jaar. Heb je 10 jaar in loondienst gewerkt in sector A, dan heb je aan pensioen opgebouwd: 18% van het middelloon. Ga je vervolgens 20 jaar als zelfstandige aan het werk, dan moet je zelf sparen voor je oude dag. Doe je dat niet, dan is dat je eigen keuze. Stel je gaat daarna 12 jaar in loondienst werken, maar in een andere sector, dan ga je weer pensioen opbouwen, gebaseerd op 75% van het middelloon. Je krijgt een gegarandeerde pensioenuitkering over de twee perioden dat je in loondienst hebt gewerkt. In dit geval is er voor 22 jaar premie betaalt, dus het pensioeninkomen voor beide samen zal uitkomen op: 22 x 1,8% x middelloon. Dit is toch een uitstekende regeling? Voor jong en oud! En dan kan alleen in een collectief en solidair systeem. Krijg je je eigen pensioenpot dan zijn de meevallers en tegenvallers voor je eigen rekening. Daar kun je voor kiezen, maar niet onder het mom dat het huidige systeem niet eerlijk zou zijn!

Hier lees je nog een uitgebreider verhaal over het pensioenakkoord:

nieuws/het-pensioenakkoord-is-een-zwaar-bevochten-compromis-maar-had-beter-en-simpeler-gekund/

Michiel Verbeek, 8 juni 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign