Een nieuwe fase

Op 1 januari 2019 is er een einde gekomen aan mijn wethouderschap in Haren. Er breekt voor mij een nieuwe fase aan. In dit weekbericht nog even het afscheid van Haren, mijn verbazing over de discussie over de kosten van krachtig klimaatbeleid, de voeding van het populisme en even een kleine verkenning van mogelijkheden in de nieuwe fase.

Afscheid van de gemeente Haren

In meerdere bijeenkomsten is afscheid genomen van de gemeente Haren. Hier een uitgebreid verslag. Het laatste jaar was zeker voor het college ‘schrompelend over de drempel’, om met Wim Kan te spreken. De herindeling heeft de verhoudingen flink vertroebeld. Toch kijk ik terug op een mooie en leerzame periode. Als ik deze laatste periode vergelijk met mijn eerste wethouders periode van 1994-2002, dan valt op dat de gemeente Haren toen veel innovatiever was. Op bepaalde onderwerpen liepen we voorop in gemeenteland. De periode van 2014-2019 werd helemaal bepaald door de herindeling. En dat is geen context voor innovatie en voor de troepen uitlopen. Het parlement in Den Haag heeft besloten om na 208 jaar de gemeente Haren bij Groningen te voegen. Inmiddels hebben veel inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren zich bij het besluit neergelegd en gaan gewoon door met hun leven in de gemeente Groningen. We gaan zien of de contacten met de gemeente anders gaan worden. We zijn er allemaal zelf bij, we kunnen er dus zelf invloed op uitoefenen. Er is mij veel gevraagd of ik iets ga doen in Groningen. Ik stond niet op de lijst voor de verkiezingen van 17 november 2018 en voor het wethouderschap zal ik niet geroepen worden. D66 Groningen heeft voor de verkiezingen al hun wethouderskandidaten bekendgemaakt. Iets doen in een andere rol voor de gemeente Groningen sluit ik niet uit. Ik ga de komende maanden in alle rust nadenken over wat ik graag wil doen. En dan hoop ik dat er een match te maken is met wat er beschikbaar is.

Klimaatakkoord

De fles is halfvol of half leeg. Zo kun je kijken naar het klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels. Natuurlijk is er iets op aan te merken, maar is het niet beter om eerst maar eens flink aan de slag te gaan? Vreemd vind ik de discussie over de verdeling van kosten die door VVD en CDA wordt opgestookt. Erg teleurstellend is de houding van de voorman van het CDA, Sybrand Buma. Hij waarschuwt voor een Fortuyn-revolte of een ‘gele hesjes protest’ als mensen met weinig inkomen geconfronteerd worden met hoge kosten voor klimaatbeleid. Dat soort teksten horen we niet als het om de verlaging van de huurtoeslag gaat of de zorgtoeslag, of anderszins hogere kosten voor de laagstbetaalden. Het aspect van kosten lijkt door Buma gebruikt te worden om op de rem te trappen ten aanzien van stevig klimaatbeleid. Dat is jammer en bedenkelijk. Wel bij de start van dit kabinet meeroepen dat het het groenste kabinet van na de oorlog is, maar als het puntje bij paaltje komt, een beetje zand in de raderen strooien. We moeten de goede maatregelen nemen om de transitie van fossiel naar duurzaam zo snel mogelijk op een spoor te krijgen dat het niet meer terug kan. Voor een evenwichtig kostenpakket hebben wij andere instrumenten: belastingen en subsidies.

Welke mogelijkheden zie ik voor de nieuwe fase?

Mijn directe werkervaring ligt op drie fronten: docentschap, openbaar bestuur en ICT sector. Docentschap: leraar economie op het MBO en HBO, trainer Bestuursacademie en tennistrainer/-coach. Openbaar Bestuur: wethouder en raadslid gemeente Haren en klussen voor de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). ICT-sector: directeur van een bedrijf die digitale informatieloketten maakte. Levering van techniek en content.

Ik krijg van de gemeente Groningen de ruimte om rustig na te denken over wat ik wil doen, daarna geldt sollicitatieplicht in het kader van mijn wachtgeldregeling. Ik zoek naar werkzaamheden met een publieke, sociale impact. Ik kijk naar mogelijkheden in het sociaal domein, maar ook naar de energietransitie en duurzaamheid. Het aantrekkelijke van de ICT branche zijn de snelle veranderingen en aandacht voor innovatie. Misschien iets waar Blockchain een rol speelt? En mijn oude liefde het onderwijs. Voor mijn wethouderschap zat ik in een aantal vrijwilligersbesturen. Daar was toen geen ruimte meer voor. Nu weer wel. En wat zal ik doen met mijn affiniteit voor publieke verantwoording, feitenonderzoek en erover schrijven? Ben benieuwd wat ik hierover over een paar maanden heb te melden.

Vier oorzaken die de onvrede van het populisme voedt

Bas Heijne schreef in een artikel in de NRC van 10 december 2018 over de revolte van de ‘ gele hesjes’. Hij citeerde uit het boek National Populism; the Revolt Against Liberal Democracy van de politicologen Roger Eatwell en Matthew Goodwin. Zij stellen dat de onvrede die het populisme voedt, wordt voortgedreven door vier factoren. Ten eerste door een immense afkeer van de gevestigde politiek. Ten tweede door de angst voor verlies en vernietiging van de „eigen” cultuur door immigratie en globalisering. Ten derde door de groeiende ongelijkheid en ten vierde, door toenemende ongebondenheid van de kiezer.

Michiel Verbeek, 6 januari 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign