Een open up met zicht van drie weken

Op de persconferentie van 21 april 2020 hield Mark Rutte een indringend betoog met als motto: liever nu voorzichtig, dan straks spijt! Het kabinet moet maatregelen nemen met een zicht van niet veel meer dan drie weken vooruit. Met kleine te overziene stappen naar een open up. Rutte wil geen risico’s nemen.

Het virus is onder ons, maar het is gelukt een snelle verspreiding tegen te gaan. Superspread events, zoals carnaval, grote religieuze bijeenkomsten, een voetbalwedstrijd en festivals blijven verboden en de anderhalvemeter afstand richtlijn en handen wassen helpen. Maar als het virus niet weg is, kan het zo weer oplaaien. Hoe meer bewegingen er plaats vinden, hoe groter de kans daarop.  Topprioriteit in het beleid van het kabinet was en is voorkomen van een overbelasting van het zorgsysteem. Het coronavirus heeft niet op iedereen een verwoestende uitwerking, maar als je erg ziek wordt, moet je de beste behandeling in het ziekenhuis kunnen krijgen. Bij de piek in de besmettingsgevallen moest de capaciteit van de Intensive Care (IC) bedden opgevoerd worden van de reguliere 1150 naar 2400, waarvan 1900 voor corona-patiënten. Met het beperken van nieuwe instroom bleek het aantal IC bedden voldoende te zijn. Op 7 april was de piek van 1424 patiënten op de IC. Daarna liep het terug tot 959 op 25 april. Mark Rutte is bang dat als we roekeloos de samenleving weer openzetten dat er eenvoudig een tweede uitbraak kan ontstaan. Dat moet voorkomen worden. 

Grote behoefte aan een intelligente open up

De druk om voorzichtig van de intelligente lockdown naar een intelligente open up te gaan is overal in de samenleving voelbaar. Doe je het heel voorzichtig dan kan door monitoring goed worden bijgehouden wat het effect is van iedere maatregel. Als de samenleving te snel en over veel sectoren tegelijkertijd opengaat, dan is dat niet te herleiden.  De eerste stap van de intelligente open up is dat kinderen t/m 12 jaar naar buiten mogen om met elkaar te sporten, zonder het anderhalvemeter voorschrift. Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen naar buiten om te sporten met de anderhalvemeter richtlijn en onder begeleiding. Tennissen kan, fitnessen in de open lucht kan, voetbal en hockeytraining zonder fysiek contact kan en ongetwijfeld nog veel meer.

Het kabinet verzoekt de sportverenigingen kinderen die geen lid zijn mee te laten sporten. Wordt interessant hoe sportverenigingen omgaan met dit verzoek. Direct na de meivakantie op 6 mei gaan de basisscholen en de kinderopvang open. Als de huidige trend zich voortzet, zal de druk op het zorgsysteem weer verder afgenomen zijn. Dat geeft ruimte voor herstel van zorgpersoneel en ruimte voor eventuele tegenvallers. Vanaf 1 juni gaat het voortgezet onderwijs weer open. Het kabinet sluit niet uit dat er half mei aangekondigd kan worden dat ook enkele bedrijfssectoren weer open mogen. Misschien kan iedereen dan weer naar de kapper! Het zal afhangen van de terugloop van de IC-bezetting en de beschikbare hoeveelheid testcapaciteit, mondkapjes en andere beschermende middelen. Voor iedere sector die opengaat moet getest kunnen worden. In de zorg kan iedereen die lichte verschijnselen heeft, op corona worden getest. Als het onderwijs op 6 mei open gaat, geldt dat ook voor het onderwijs. Voor iedere volgende sector moet er aanvullende capaciteit beschikbaar zijn.

Mondkapjes

Het kabinet en de deskundige adviseurs hebben de discussie over mondkapjes wat ontlopen met het argument dat de beschikbare middelen nu nog allemaal voor de zorg nodig zijn. Dat gaan ze niet lang meer volhouden. De grote vraag is als de anderhalvemeter richtlijn niet gerealiseerd kan worden of dan mondkapjes en beschermende middelen het alternatief zijn. Voor het openbaar vervoer is de anderhalvemeter richtlijn erg lastig. Een reserveringssysteem voor beschikbare plaatsen zou kunnen helpen, maar zal in de praktijk tegen uitvoeringsproblemen aanlopen. In ons omringende landen is in het OV nu al gekozen voor mondkapjes. Als dat goed werkt, zal Nederland volgen. 

 

Voorkomen druk op de IC, testen en monitoren

Rutte kiest voor het voorzichtig herstarten van een economische sector. Voorwaarden zijn: het zorgsysteem moet een eventuele groei van het aantal patiënten aankunnen, er moet voldoende testcapaciteit beschikbaar zijn en er moet gemonitord kunnen. Levert een maatregel geen onoverkomelijke problemen op, dan kan de kier weer iets verder open voor een volgende sector. Dit scenario heeft wel als consequentie dat de overheid meer geld beschikbaar moet stellen om bedrijven in de benen te houden in de periode van bijna geen omzet. Om de twee of drie weken zal het kabinet aangeven wat de volgende stap wordt. Dit zijn consequenties van een behoedzame open up met een zicht van drie weken! Iedere sector in de Nederlandse economie doet er verstandig aan om klaar te staan als de kier verder open kan.

Michiel Verbeek, 25 maart 2020

 

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign