Is politiek Den Haag meer geïnteresseerd in het oplossen van maatschappelijke problemen of in polariseren voor electoraal gewin?

Het derde kabinet Rutte had ronkende teksten bij de presentatie van het regeerakkoord. Het zou het groenste kabinet zijn.

De doelstellingen voor het klimaatbeleid waren en zijn ambitieus en verrassend met een coalitie met VVD én CDA. Het leek een kabinet te worden dat op basis van inhoud, feiten en dialoog maatschappelijke problemen zou gaan oplossen. Maar die hoop is afgelopen weken vervlogen nu het aankomt op echte maatregelen en acties.

De houding van gezamenlijk de beste oplossingen zoeken en organiseren heeft plaatsgemaakt voor polariseren. De redelijkheid en praktische oplossingen worden in disckrediet gebracht als ze electoraal niet uitkomen. De wil om maatschappelijke vraagstukken op te lossen wordt door de politiek overschaduwd door gepolariseer en electoraal winnen in de beeldvorming. Je ziet het aan de CO2 belasting. Degenen die er echt over nagedacht hebben zien dit als een zeer werkzaam instrument om de industrie te bewegen om de afbouw van fossiel en de opbouw van duurzame bronnen te versnellen. We zien dit op andere terreinen op dezelfde manier.

Rekening rijden, drugsbeleid en het Kinderpardon

en effectieve maatregel voor betere benutting van onze wegen is rekening rijden. Onder deskundigen weinig twijfel, maar de politiek heeft het voor elkaar gekregen om de aanpak in het verdomhoekje te krijgen en na 20 jaar discussie, is het er nog niet. Het drugsbeleid is al jaren failliet. Als je de criminaliteit een tik wil geven doe je er verstandig aan wiet en waarschijnlijk ook xtc te legaliseren. Het Kinderpardon zit ook vast door politieke profilering. We maken met het huidige onbarmhartige beleid veel kinderen kapot en we winnen niets. Waarom moet fout beleid in het verleden huidige en toekomstige levens verwoesten alleen om consistent te zijn? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Het sluiten van de meeste kolencentrales als logische maatregel van ambitieus klimaatbeleid op korte termijn wordt geprobeerd om zeep te helpen door werkgelegenheidsargumenten uit te vergroten.

Onafwendbaar verlies toch omzetten in winst

Politieke partijen weten soms heel goed dat ze een achterhoedegevecht voeren, maar proberen hun onafwendbare verlies te compenseren met een ander winstpunt. Dat kunnen ze voor de achterban doen, omdat voor menig globale volger van de politiek niet gezien wordt dat er een achterhoedegevecht plaatsvindt. De voorman van het huidige kabinet heeft lange tijd volgehouden dat de dividendbelasting op korte termijn afgeschaft zou moeten worden. De bevoordeling van een paar multinationals zou de Nederlandse samenleving zo’n 2 miljard gaan kosten. Gezond verstand en analyses van deskundigen hebben de minister-president in de kou laten staan met alleen steun van de eigen politieke vrienden. Dit achterhoedegevecht heeft Rutte eigenlijk best snel opgegeven in vergelijking met al die andere voorbeelden.

Waarom wordt niet probleem voor probleem aangepakt en opgelost?

Kijkend naar politiek Den Haag vraag je je weleens af waarom niet probleem voor probleem systematisch wordt opgelost. Denk aan armoedebeleid en de toenemende ongelijkheid. Mondiaal wordt dit probleem samen met klimaatverandering, migratie en cybercriminaliteit als de grootste maatschappelijke problemen gezien. Op het World Economic Forum in Davos zat Rutger Bregman van De Correspondent in een panel over ongelijkheid. Zijn aanpak was logisch en doeltreffend: terugdringen van belastingontduiking en hoge inkomens en vermogens belasten. Maar in die richting zullen we van dit kabinet geen voorstellen hoeven te verwachten. We zullen hiervoor moeten wachten op een echt progressief kabinet.

ls je al deze punten zo op een rijtje zet, dan kun je niet aan de indruk onttrekken dat de VVD en soms het CDA in Den Haag voortdurend achterhoedegevechten voeren, maar wel vaak met succes. Praktische oplossingen worden succesvol afgehouden en coalitiepartners zullen moeten compenseren voor verloren gevechten of het kabinet klapt voortijdig!

Michiel Verbeek, 27 januari 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign