Is Sophie in 't Veld echt iets aan te rekenen?

Heerlijk voor columnisten en twitteraars met een flinke dosis argwaan tegen politici in het algemeen en Europarlementariërs in het bijzonder. Is Sophie in ’t Veld werkelijk uit de bocht gevlogen?

Als er ergens een smeuïg bericht opduikelt, dan wordt dat vaak ongezien overgenomen. Zo werkt de media nu eenmaal. Interessant is het ook weer te zien hoe er snel gegoocheld wordt cijfers. Wat is er werkelijk aan de hand en wat gebeurt er?

 

 

Salaris en onkosten EuroparlementariërsEen Nederlandse Europarlementariër krijgt een jaarvergoeding van €28.757,70 per maand. Per jaar is dat €105.092,40. Komt aardig overeen met een lid van de Tweede Kamer.
Vroeger was er een onkostenvergoedingen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Een declaratie werd gecontroleerd en bij goedkeuring betaald. Dat levert veel administratieve lasten op en is fraudegevoelig. Die praktijk is vervangen door een zogenaamde forfaitaire vergoeding. Iedere Europarlementariër krijgt dat en hoeft daar verder geen verantwoording over af te leggen. Europarlementariërs krijgen een vaste vergoeding van €320 voor reis- en verblijfkosten per officiële werkdag (vergaderdag) in Brussel of Straatsburg. De aanwezigheid wordt vastgelegd via een handtekening in het register op iedere werkdag. Als je minder dan 50% van de werkdagen aanwezig bent geweest krijg je de helft van de vaste vergoeding. In het afgelopen jaar zijn er 87 van die werkdagen geweest in Brussel en Straatsburg. Voor dat jaar werd 87 x €320 betaald. Of te wel €27.840 voor het hele jaar als iemand alle dagen aanwezig was. Voor Sophie in ’t Veld wordt vervolgens berekend dat ze 15 jaar Europarlementariër is en dus 15 x 27.840 heeft opgestreken is €417.600. En dan komt het verwijt van HP/DeTijd: Sophie in ’t Veld woont in Brussel. Hoezo onkosten voor overnachting en reizen? Voor de uitbetaling van die onkostenvergoeding is het helemaal niet belangrijk waar iemand woont. Iedere parlementariër krijgt het. Kortom een merkwaardig verwijt!


Algemene onkostenvergoedingEr zijn nog meer regelingen voor Europarlementariërs. Wordt er vergaderd buiten de EU ontvangen ze €160 en mogen de reiskosten apart gedeclareerd worden.
En dan is er nog een forfaitaire vergoeding: een algemene onkostenvergoeding voor kantoorkosten, computers, internetverbinding, persoonlijke ondersteuning, conferenties, bijeenkomsten voor de achterban  enz. Dat is een bedrag van €4.513 per maand. Dat is €54.156 per jaar. Dat krijgt iedere Europarlementariër. Voor deze vergoeding zijn EU regels verbonden en daar heeft D66 nog iets aan toegevoegd. Alle onkosten voor deze regeling worden bijgehouden op een aparte rekening en worden door een accountant gecontroleerd. Blijft er geld over aan het einde van de mandaatsperiode dan wordt dat teruggestort. En nu komt de fout van Sophie in ’t Veld. Zij heeft volgens HP/DeTijd twee declaraties voor reis- en verblijfkosten opgeschreven in de boekhouding voor deze algemene vergoeding, terwijl die gewoon onder de vergoeding van €320 per maand vallen. Dit is inmiddels gecorrigeerd. Bij de accountantscontrole was deze fout zeker geconstateerd.
Om het vergoedingenplaatje compleet te maken hebben Europarlementariërs recht op een vergoeding van medische kosten, hebben ze recht op een ouderdomspensioen op 63-jarige leeftijd, is er een nabestaanden pensioen en ze kunnen gebruik maken van een overbruggingstoelage na het lidmaatschap van het Europees Parlement. Voor het aantal jaren dat je in het parlement hebt gezeten krijg je in maanden een maandsalaris ter hoogte van het oude maandsalaris. Als je 5 jaar in het parlement hebt gezeten krijgt je nog 5 maanden salaris na beëindiging van het lidmaatschap van het Europees Parlement.


23 mei verkiezingenDe publiciteit rondom de declaraties van Sophie in ’t Veld houdt de media flink bezig. Weer minder aandacht voor inhoudelijke kwesties in de verkiezingsstrijd naar 23 mei. En Sophie krijgt een tsunami van negatieve berichten over zich heen. En is dat terecht? Het lijkt me niet, als je even in alle rust naar de feiten kijkt. Maar ja, wie heeft er echt interesse in de feiten tijdens een verkiezingsstrijd?

Hier de reactie van Sophie in ’t Veld aan de redactie van HP/DeTijd: https://www.hpdetijd.nl/wp-content/uploads/2019/05/verklaring-Sophie-in-t-Veld1.pdf


 
Foto sophie

Michiel Verbeek, 12 mei 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign