Mooi programma van het nieuwe college Groningen

Dag Erik van der Veen (journalist van het Dagblad van het Noorden), het is me nog niet gelukt telefonisch te reageren op je vraag. Daarom even via deze weg. Hierbij mijn eerste reactie op het nieuwe collegeprogramma van Groningen.

Ik ben positief over het nieuwe programma. Het armoedevraagstuk zal nu echt aangepakt gaan worden. Concrete ondersteuning voor een grote groep multiprobleem gezinnen. Ik hoop dat het nieuwe beleid en vooral de nieuws acties in samenspraak met de Voedselbank worden gedaan. Directeur, Ulvert Molenhuis, heeft daar goede ideeën over. En ik hoop dat er tijd wordt genomen en dat de ondersteuners met geduld mensen gaan ondersteunen. Misschien ook nog even goed kijken naar de aanpak van Beau van Erven Dorens. De rol van het WIJ-team wordt steeds meer een regisserende rol en lichte kortstondige ondersteuning. Is er meer nodig dan worden andere partijen erbij gehaald. Dat is een goede ontwikkeling. Het WIJ-team wordt ook steeds meer de ruggengraat van de gemeenschap en de steun en toeverlaat

De PvdA heeft geknokt voor de Basisbaan en gekregen. Daar ligt een mooi rapport onder van de RuG. De basisbaan is heel anders dan de oude melkertbanen (politici die de basisbanen gaan kraken, zullen daar zeker mee komen). Bij de melkertbanen was het de bedoeling dat na een paar jaar mensen zouden doorgaan naar een ‘echte’ baan. Dat is nooit gebeurd. De basisbanen zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig voldoende productie kunnen leveren tegenover het minimumloon, maar wel uiterst nuttig maatschappelijk werk gaan uitvoeren. Ik verwacht er veel van!

Uitvoering van de Omgevingswet volgens de Next City en de Sustainable Development Goals van de VN betekenen forse ingrepen in de gemeentelijke organisatie. Dat wordt een flinke uitdaging!

De gemeente Groningen is al volop bezig met de energietransitie. Ik hoop dat de gemeente Groningen samen met de provincie de regie nemen in de energietransitie van onze provincie. En dat ze dat worden gegund in de rest van de provincie. Jammer dat er geen tekst is opgenomen over bijvoorbeeld het project Aardgasvrij Glimmen. Ze zijn daar goed bezig!

Positief ben ik over het verkopen van de aandelen van Groningen Airport Eelde. Al meer dan 30 jaar weten we dat het nooit een rendabel vliegveld kan worden en dat het in de nieuwe tijd van duurzaamheid ook niet meer goed te verdedigen is.

Spannend vind ik het idee van het Ontwikkelhuis voor jongeren die het even niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs.

Voor Haren staan er warme woorden over De Biotoop in het programma en de dorpshuizen. De tijd van de ~Biotoop zal maximaal opgerekt worden. Maar de wet- en regelgeving over asbest zal uiteindelijk het doek doen vallen! Over de invulling van het Raadhuisplein helaas niks. Groningen aarzelt al heel lang over Diftar. Haren heeft zeer positieve ervaringen. Dat geldt ook voor de nieuwe dorpswethouder voor Haren, Philip Broeksma. Niet ondenkbaar dat Diftar het leidende principe wordt en daar waar het niet gerealiseerd kan worden het huidige systeem van ondergrondse containers en afrekenen per zak.

De financiën. Het nieuwe college heeft geld nodig en zal daarom de OZB met 10% laten toenemen. Die 10% is een combinatie van een verhoogd tarief en hogere waarden van het onroerende goed. De huizen in Haren zullen zeer waarschijnlijk in waarde sterker stijgen dan de nieuwe gemiddelde WOZ waarde. Dat betekent dat de OZB verhoging voor veel Harenaars veel hoger zal uitpakken dan 10%. Voor de veel hogere lasten voor bedrijven in Haren wordt een compensatieregeling aangekondigd. Ik hoop dat die redelijk zal zijn en lang genoeg! Met alleen een forse verhoging van de OZB is de nieuwe ploeg er nog niet. De norm voor het weerstandsvermogen wordt verlaagd. Dat levert nieuwe financieringsruimte op. Daarmee worden de financiën van de gemeente Groningen wel veel kwetsbaarder voor tegenslagen.  

Op de schouders van D66’er Paul de Rook rust de lastige taak om de financiën op orde te krijgen en te houden. Voor zijn portefeuille Cultuur zal het niet eenvoudig zijn om meer geld te krijgen voor leuke plannen en activiteiten. Voor zijn portefeuille Economische Zaken ligt er de prachtige taak om samen met het bedrijfsleven toekomstbestendig ondernemen te promoten en te realiseren. Dat betekent ondernemen met een meervoudig waardesysteem. Niet alleen aandacht voor financiële waarde, maar ook in bedrijven aandacht vragen voor menselijke waarde, voor sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde en natuurlijke waarde.

Michiel Verbeek, oud-wethouder van de gemeente Haren
9 februari 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign