Myron Hamming over onderwijs

De Groninger stadsdichter Myron Hamming heeft een prachtige spoken word gemaakt over mijn boek over het voortgezet onderwijs Wie durft deze school aan?

Klik hier om de spoken word te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=x6yrB94fL8Y&t=1s

 Als je de spoken word mooi vindt, wil je die dan delen met anderen? 

In het boek bespreek ik problemen als: het gebrek aan motivatie bij leerlingen voor lessen, het keurslijf van cijfers en toetsen, onvrede met het leerstofjaarklassensysteem, werkdruk van docenten, gebrek aan integratie van vakken, te grote klassen en natuurlijk het lerarentekort. En ik schets een alternatief met vakoverstijgende workshops vanuit maatschappelijke thema’s waaruit leerlingen zelf keuzes kunnen maken. De workshops worden gegeven in dagdelen. Dus niet meer van uur tot uur een ander vak en een andere docent. Leerlingen krijgen een sleutel van school, zodat ze ook buiten schooltijden gebruik kunnen maken van de schoolfaciliteiten. Lessen worden ook buiten school georganiseerd. In plaats van toetsen en examens wordt er directe feedback gegeven en komt geproduceerd werk in een persoonlijk dossier in de vorm van een website. Niet meer vergelijken met anderen en gemiddelden, maar focus op ontwikkeling en groei van het individu.  

Het boek is te bestellen op: wiedurftdezeschoolaan.nl

Michiel Verbeek, 27 november 2021

 

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign