Overgewicht en toch verborgen honger

Hoogleraar Gerjan Narvis vraagt aandacht voor overgewicht en verborgen honger. Zij pleit voor een gezonde leefstijl en beter kijken naar combinaties van ziektebeelden. En ze roept op om te stoppen met het veroordelen van mensen met overgewicht, en ze te helpen met gezonde voeding en hoe we dat lekker kunnen maken.

Gerjan Narvis is internist en nefroloog (specialist nierziektes) in het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) en was op 26 oktober 2021 gastspreker op het college over duurzame gezondheid van Impact Noord, Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Thrive Instituut.  Op een hele plezierige manier weet Herjan Narvis wetenschappelijke inzichten voor een ieder helder uiteen te zetten. Onze zorg is volgens haar van een heel hoog niveau, maar er wordt nog teveel gekeken naar losse ziektes in plaats van samengestelde ziektes. En we zijn te scheutig met pillen voor al die afzonderlijke ziekten. We moeten hoge bloeddruk, suiker, hoog cholestorol, gewrichtsslijtage en depressie meer clusteren en op zoek gaan naar een soort ‘haarlemmerolie’. Wat we niet moeten doen is blaming the victum, veroordelen van mensen met bijvoorbeeld overgewicht. Uit haar onderzoek en van collega’s is naar voren gekomen de combinatie van obesitas vaak samen gaat met ondervoeding. Iemand kan moddervet zijn, maar toch ondervoed. Ze eten dingen die wel vullen, maar onvoldoende voedingswaarden hebben: Hidden Hunger. Ondersteuningsprogramma’s moeten op maat worden samengesteld samen met mensen zelf. En aangeven wat nuttige voeding is en hoe je het lekker kan krijgen. 70% van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door slechte voeding, te weinig bewegen, roken, alcohol, stress, slechte nachtrust en omgevingsonrust. Hoe krijgen we de sterke punten van de geneeskunde gecombineerd met aandacht voor leefstijl? Het zijn allemaal zaken waar iets aan te doen is. De problemen die Gerjan Narvis aankaartte moeten volgens haar vanuit de sociale kant worden aangepakt. Het project in het Groningse Wedde is daar volgens haar een goed voorbeeld van: het project ‘Wedde dat het lukt’.

 

Gezond voedsel dichtbij

Als je dit verhaal van Gerjan Narvis koppelt aan duurzame voedselvoorziening, dan sluiten voedselprojecten in de buurt daar mooi bij aan. Zelfoogsttuinen, voedselbossen, voedseltuinen speciaal voor de Voedselbank, stadstuinen, restaurants die alle producten uit de buurt of regio halen. Vers en gezond. Interessant zijn ontwikkelingen als Land van Ons. Een coöperatie van burgers die land opkopen en daar gaan verbouwen om meer biodiversiteit in de landbouw te krijgen. Bijvoorbeeld het initiatief in Onnen: https://www.youtube.com/watch?v=K63ZP2bNQc8

 

Verticale landbouw

Een ontwikkeling die inkomst is, is verticale landbouw. Groenten en kruiden die in grote gebouwen in gelaagde kweeklagen onder computergestuurde controle worden verbouwd. Is een ras met gezonde voedingswaarden bekend, dan kan dat altijd volgens dezelfde hoge kwaliteit worden verbouwd. Zonder kunstmest, met een heel laag watergebruik op weinig landoppervlakte. Je kunt kleinschalige gelaagde verticale landbouw zien in een supermarkt, maar ook bijvoorbeeld in een restaurant of op een school. Om gezond voedsel de stad in te krijgen zonder veel transport, is verticale landbouw aan de rand van een stad een wenkend perspectief. 

 

Blue Zones

Er zijn 5 plekken op de wereld waar mensen significant langer leven dan elders. Die worden de zogenaamde Blue Zones www.bluezones.nl genoemd. Het is altijd interessant om te kijken hoe mensen daar leven en bezien of we geheimen van hun leven kunnen gebruiken in ons eigen leven. Gemeenten en provincies zijn geïnteresseerd in blue zones. Daarbij speelt een combinatie van zes principes: actief burgerschap, gezonde omgeving, actief ontspannen, gezonde mobiliteit, gezond wonen en gezonde voeding. De transitie naar duurzame gezondheid is ingezet!

Michiel Verbeek, 6 november 2021

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign