Toekomstbestendig ondernemen vereist inrichting van je organisatie en verantwoording op meervoudige waardesoorten. De OK! Methode helpt daarbij.

Vrijdag 29 maart 2019 had ik mijn laatste trainingsdag van de OK! Methode voor toekomstbestendig ondernemen. Was zeer inspirerend, omdat met deze methode via bedrijven en maatschappelijke organisaties de wereld een beetje mooier gemaakt kan worden. Met deze methodiek krijgen bedrijven en maatschappelijke organisaties inzicht in de samenhang van alle aspecten van de bedrijfsvoering en het laat zien wat ze doen op zes waardesoorten voor externe- en interne belanghebbenden.

 

Zes belangrijke waardesoortenEr zijn nog ongetwijfeld bedrijven waarbij de financiële waarde de belangrijkste en soms enige waardesoort is waarvoor het bedrijf belangstelling heeft en waarover gerapporteerd wordt. Een groeiend aantal bedrijven en zeker maatschappelijke organisaties kijken naar meer. Er zijn 6 belangrijke waardesoorten: de menselijke-, de sociaal-relationele-, de natuurlijke-, de materiële-, de intellectuele- en de financiële waardesoort. Het moderne bedrijf staat voor meer dan alleen geld verdienen. Menselijke talenten, competenties, bekwaamheden, ervaringen en hun intrinsieke motivatie zijn menselijke waarden die van belang zijn. Relaties met diverse actoren binnen en buiten het bedrijf vormen een belangrijke sociaal-relationele waardesoort. Het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en de gezondheid van ecosystemen vormen natuurlijke waarden. Afval, het energienetwerk en het gebruik van openbare en publieke voorzieningen of faciliteiten zijn voorbeelden van materiële waardesoorten. Intellectuele waarde kan doorslaggevend zijn voor organisaties. Denk aan patenten, eigen ontwikkelde software en kennis van systemen. En natuurlijk zijn omzet, kosten en winst belangrijk als financiële waardesoort. Sturen op de verschillende waardesoorten heeft effecten op andere waardesoorten. Om goede interventies te kunnen doen, moet er een helder inzicht zijn in prestaties op de verschillende waardesoorten. De circulaire economie veronderstelt een andere houding in ondernemen en samenwerken. De nieuwe generatie werknemers komt binnen in een organisatie met andere wensen en verlangens. Veel jonge mensen vinden duurzaamheid al bijna iets normaals. Ze willen respect en beslisruimte. Een vorm van eigenaarschap. Voor veel jonge werknemers is alleen uren maken op kantoor geen wenkend perspectief. Met de digitalisering van de samenleving kunnen veel werkzaamheden op verschillende tijden op verschillende plekken uitgevoerd worden. Op veel fronten wordt ouderwetse concurrentie ingeruild voor slimme samenwerking met oog voor elkaars verdienmodel. Er ontstaat steeds meer ketensamenwerking. Deze bewegingen zijn ontegenzeglijk gaande. Een bedrijf die toekomstbestendig wil ondernemen, zal alle waardesoorten in beeld moeten krijgen en zal daarover verantwoording moeten kunnen afleggen naar klanten, leveranciers, werknemers, financiers en naar de directe omgeving.Eisen van de IIRCDe International Integrated Reporting Council (IIRC) is een mondiale coalitie van investeerders, bedrijven, accountants, niet-gouvernementele organisaties en wet- en regelgevers met een gedeelde visie op het communiceren en publiceren van het waarde-creatieproces in jaarrapportages. De richtlijnen van deze coalitie zal de wijze van verantwoording afleggen gaan bepalen. Pensioenfondsen zullen van bedrijven willen weten hoe het zit met omzetten en winsten, maar ook met die andere waardesoorten. Leveranciers van bepaalde producten kunnen hoge eisen stellen aan de volgende schakel in de keten. Klanten willen weten van bedrijven hoe ze met hun hulpbronnen omgaan en hun mensen. Gemeenten onderschrijven steeds vaker de Sustainable Developments Goals van de Verenigde Naties. Dat is heel mooi, maar het heeft consequenties voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie en bedrijfsprocessen. Als bedrijven en maatschappelijke organisaties op de 6 genoemde waardesoorten moeten verantwoorden, zul je de juiste informatie moeten gaan verzamelen en je organisatie daarop aanpassen.
Maar hoe doe je dat? Dat vergt een systematische aanpak. Roel Riepma, Rob Westerdijk en Teun van Aken hebben daar 5 jaar op gestudeerd. Zij hebben daarover een standaard werk geschreven: Het OK! Model, de methodische aanpak van organisatievraagstukken.
Vervolgens hebben ze een zeer uitgebreide webapplicatie ontwikkeld. Met deze instrumenten kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties goed geholpen worden om een scherp inzicht te krijgen in de huidige situatie en hun resultaten op de verschillende waardesoorten. Het instrument faciliteert een dialoog om goed waar te nemen wat er gebeurt in en om het bedrijf. Het waarnemen levert vraagstukken op. Die kunnen aanleiding vormen voor onderzoek. Op basis van de uitkomsten worden verbeteringen geformuleerd en geïmplementeerd. Heb je je organisatie op deze manier systematisch in beeld gebracht dan heb je een basis voor iedere plotselinge verandering van omstandigheden. En het vormt een soort waarschuwingsinstrument op de verschillende aspecten van bedrijfsvoering en de positie in je eigen omgeving.  
 

Licentienemers van de OK! Methode


Met de OK! Methode is voor bedrijven en maatschappelijke organisaties een instrument voorhanden om de eigen organisatie zodanig in te richten dat alle 6 waardesoorten evenwichtig aandacht krijgen. Vanuit de wet- en regelgeving zullen de eisen ten aanzien van rapporteren over de verschillende waardesoorten gaan toenemen. Het inzicht voor de organisatie zelf en de eisen van de omgeving kunnen met de OK! Methode prachtig gecombineerd worden. De ontwikkelaars van de OK! Methode, Roel Riepma en Rob Westerdijk, hebben zelf de cursus voor licentienemers gegeven. Onder de motorkap is het een ingenieus en behoorlijk complex systeem, maar het gebruik voor bedrijven en maatschappelijke organisaties is eenvoudig. Stapje voor stapje wordt de dialoog gevoed en wordt het integrale inzicht vergroot. De methode genereert de effecten op de verschillende waardesoorten. Op basis van de waarnemingen, de gezamenlijke beoordeling, eventueel onderzoek worden aanpassingen bepaald en uitgevoerd. Heb je als organisatie het systeem doorlopen, dan is het bijhouden heel eenvoudig. En dan heb je een verhaal over het effect van jouw bedrijf of organisatie op de verschillende waardesoorten.
Het standaardwerk van de OK! Methode is in de boekhandel te verkrijgen. Voor degene die de methode op hoofdlijnen wil kennen, is een verkorte versie van het boek beschikbaar. Wil je als bedrijf of organisatie onder deskundige begeleiding de dialoog aangaan en de hele OK! methode doorlopen, mail je gegevens dan naar: info@michielverbeek.nl en ik zorg voor contact met een OK! adviseur voor een vrijblijvend gesprek.


 Michiel Verbeek,2 april 2019

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign