Van explosieve stijging van zorgkosten is gewoon geen sprake al wordt het nog zo vaak beweerd!

Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, is de strijd aangebonden tegen de marktwerking in de zorg en pleit voor een slimmere organisatie van bijvoorbeeld thuiszorg. Lijkt mij een goede ontwikkeling, maar we moeten onszelf niet aanpraten dat de zorguitgaven uit de klauw lopen. Dat is gewoon niet waar! Kijk naar de cijfers.

De meest recente cijfers van het CBS over de uitgaven in de zorg zijn over 2017. Het valt niet mee om de cijfers op een rijtje te krijgen, maar het is toch weer gelukt. Hieronder staan de cijfers van 2017 en een groot aantal jaren daarvoor.

De totale zorguitgaven in 2017 bedroegen 97,5 miljard euro. Dat is een stijging van 1,4% ten opzichte van 2016. Dat is een bescheiden stijging. In 2017 bedroeg het BBP (Bruto Binnenlands Product) ruim 737 miljard. Paniekerige politici, ambtenaren en opiniemakers denken dat het aandeel van de zorg in het totaal dat we met elkaar produceren (BBP) steeds groter wordt. Dat is helemaal niet waar. In 2017 bedroeg het aandeel van de zorg in het BBP: 13,2%. In 2016 was dat 13,6%. Helemaal geen explosieve stijging, maar een daling.

Als de paniekerige politici, ambtenaren en opiniemakers de cijfers hebben gezien, zullen ze ongetwijfeld zeggen dat de zorguitgaven uit de klauw gaan lopen, omdat we in 2040 twee keer zoveel 70 plussers hebben en een stijging van welvaartsziekten. Dat noem ik paniekzaaierij. Kijk goed naar de cijfers en de ontwikkeling van de cijfers. Op dit moment lijken de zorguitgaven redelijk onder controle te zijn. Dat alles neemt niet weg dat Hugo de Jonge terecht aandacht vraagt voor slimmere organisatie van de zorg. Stoppen met de huidige aanbesteding van huishoudelijke hulp en thuiszorg. Het bevorderen van vaste zorgteams rondom een groep cliënten. En gemeenten en zorgverzekeraars de mogelijkheid bieden om langjarige contracten aan te gaan op basis van kwaliteit.

De cijfers van de Zorguitgaven in Nederland van 2007 t/m 2017:

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign