Van het aardgas af en op naar een duurzame toekomst

Op 25 juli 2019 stond in het Dagblad van het Noorden een bijdrage van Ton van Kesteren van de PVV met als titel: ‘Van het gas af en van het pad af’. Hij is met een achterhoede gevecht bezig en maakt mensen onnodig bang om mee te doen aan de niet meer te stuiten beweging op weg naar een circulaire economie en een duurzame samenleving. De kop in de krant is aangepast, maar de tekst is integraal overgenomen.

 

 

Met het klimaatakkoord, de vele praktijkvoorbeelden en de inzet van het sterk groeiend aantal duurzaamheidscoöperaties is een wissel omgezet. En daar is alle reden voor. De mens is een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering en de mens moet nu ook de ommekeer bewerkstelligen. En als je toch nog twijfelt aan de opvattingen van meer dan 95% van de internationale wetenschappers, doen dan toch mee voor alle kinderen en kleinkinderen en hun kinderen. Waarom zou je het risico nemen dat de aarde onbewoonbaar wordt voor volgende generaties? Want iedere klimaatscepticus moet toch wel een keertje denken: Stel ze hebben toch gelijk? Dat geldt ook vast voor Ton van Kesteren. Het is ook helemaal niet verkeerd om als verstandig politicus het ‘voorzorgprincipe’ te hanteren. 

Tegenstanders van stevig klimaatbeleid proberen de sentimenten van burgers te raken door te strooien met gigantische financiële effecten. Dat argument verdwijnt als sneeuw voor de zon. De kosten van duurzame energie worden in steeds meer landen lager dan de kosten van fossiel. En grote bedrijven verschuiven hun investeringen van fossiel naar duurzaam. Iedere econoom weet dat dan de beweging niet meer te stoppen is. En ja, aan de lucht- en warmtepomp kleven nog haken en ogen, maar de weg van duurzaamheid is bepaald. En dat betekent dat de innovaties in die richting gevonden worden. Er komen binnen afzienbare tijd betere warmtepompen. Behalve lucht- en waterwarmtepompen ook bodemwarmtepompen. Solarfreezer heeft al een oplossing gevonden voor het geluidsprobleem. In een periode van transitie is het lastig als individu een keuze te maken. Kan ik niet beter nog even wachten op de volgende versie? We hebben tussenfases nodig voor we de beste innovatie beschikbaar hebben. Het is fijn dat 10 jaar geleden er al mensen waren die zonnepanelen hebben gekocht. Daarom hebben we nu veel betere en veel goedkopere zonnepanelen. In Haren lopen drie zonneparkprojecten waar de vraag om mee te doen al groter is dan het aanbod. 

Van Kesteren wil niet van het gas af. Ik ook niet, met dien verstande niet van al het gas. Wel van het Groningse aardgas. Maar de mogelijkheden voor groengas zijn erg aantrekkelijk en de mogelijkheid van waterstof door de infrastructuur van het gas is interessant. En dan is er ook nog de veelbelovende toekomst van het superkritischwatervergassing. 

In de grote beweging naar een circulaire economie moeten gemeenten en de provincie een regierol nemen bij het opstellen van een Regionaal Energie Plan. We moeten voorkomen dat alle gemeenten alleen wat laaghangend fruit oppakken. Er is afstemming, coördinatie en samenwerking nodig. Maar de overheid is niet alleen aan zet. Lokale duurzaamheidscoöperaties weten steeds beter om concrete plannen uit te voeren. Ze bieden een ideale plek om als betrokken burgers samen te werken. Kennis delen en samen werken voor je individuele belang, maar ook voor de lokale gemeenschap. De kracht vanuit coöperaties helpt mee aan de coöperatieve samenleving. Die zal versterkt worden door de Omgevingswet. Die wet is in 2016 vastgesteld door de Tweede Kamer en zal in 2021 geïmplementeerd zijn in alle gemeenten. In die Omgevingswet is participatie van onderop wettelijk afdwingbaar. Dat zal een enorme boost geven aan de kracht van coöperaties. 

Mensen die voor de keuze staan om de CV-ketel te vervangen of mensen die nog twijfelen nu wel zonnepanelen aanschaffen of wachten op betere of willen weten hoe ze hun huis het beste kunnen isoleren, kunnen terecht bij de duurzaamheidscoöperaties, maar natuurlijk ook bij de gemeente. Laat je niet bang maken, maar informeer wat in jouw geval het beste is. En als die grote aanpassing nog even te duur is, kies dan voor de kleine stapjes voorwaarts. Ondertussen doet de overheid er goed aan om grote meerkosten te subsidiëren. 

Tot slot mijn oproep aan Ton van Kesteren: kom op Ton, stop je achterhoedegevecht en help mee onze mooie provincie Groningen duurzaam en coöperatief te maken!

Michiel Verbeek, voorzitter Duurzaam Haren

Het artikel van Ton van Kesteren kun je hier lezen: https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie-Van-het-gas-en-van-het-pad-af-24677488.html

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign