Zorgkosten rijzen de pan uit! Het wordt vaak beweerd, maar het is niet waar! Kijk naar de cijfers!

De cijfers van de zorguitgaven in Nederland lopen altijd een jaar achter en zijn niet eenvoudig allemaal te vinden. Voor het jaar 2018 zijn er weer voorlopige cijfers gepubliceerd door het CBS. En wat blijkt daaruit? De totale zorguitgaven zijn gestegen van 97,5 naar 100 miljard euro. Dat is een stijging van 2,6%. Maar het aandeel van de zorguitgaven in het BBP (Bruto Binnenlands Product) daalt van 13,2% naar 12,9%. 

De zorg wordt door Nederlanders in allerlei onderzoeken altijd als een van de belangrijkste onderwerpen genoemd. Nederlanders hebben daar geld voor over. Uit onderstaande cijfers blijkt dat we de stijgende zorguitgaven makkelijk kunnen betalen uit de stijging van de economie. Vanaf 2014 neemt het aandeel voor de zorg in het totaal wat we met elkaar verdienen af! Niet toe, zoals er zo vaak geroepen wordt in de media, maar af. Uit de cijfers blijkt dat we de kosten van zorg behoorlijk onder controle hebben. In 1998 waren de zorgkosten 11,2% van het BBP, in 2004 13,3%, in 2013 14,4% en in 2018 12,9%.

Uit de cijfers blijkt ook dat de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg nog steeds grote stijgers zijn. Maar de geestelijke gezondheidszorg laat in 2018 krimp zien.

 

Wie betaalt de zorg?

81,2% van de zorgkosten betalen wij als burgers rechtstreeks via verzekeringen, eigen risico en eigen bijbetalingen. De overheid betaalt uit belastinggeld 18,8%. De bijdrage uit belastinggeld is een toename van 9,8%. 

Michiel Verbeek, 26 december 2019

 

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign