Edouard Louis en de APB

De veelgeprezen jonge Franse auteur Edouard Louis betoogde in Buitenhof dat mensen met lage inkomens en sociaal-economische status heel direct het meeste baat hebben bij politiek. Dat werd mij pijnlijk duidelijk bij de Algemene Politieke Beschouwingen. 

 

In 2018 schreef Edouard Louis (1992) het autobiografische boek: Ze hebben mijn vader vermoord. 

 

Een hommage aan zijn vader die door zijn langdurige zware arbeid in de fabriek ziek, invalide, arbeidsongeschikt en werkloos werd. Daardoor heen speelde de armoede, het racisme, de afschuw van de homoseksualiteit van Edouard en het drankgebruik bij zijn vader. Regisseur Ivo van Hove heeft dit boek bewerkt naar een monoloog in het theater met een magistrale rol van Hans Kesting. Hij speelt Edouard, de zieke aftakelende vader en zelfs de moeder. In de rol van de vader drukte Kesting zijn vuist in zijn trui naar voren en loopt rochelend met een bochel over het toneel. Van het begin tot het eind kijk en luister je gebiologeerd. Het boek en de monoloog zijn een aanklacht tegen het kapitalisme en de politieke elite die bij naam genoemd worden. Zij hebben niks of te weinig gedaan om het leed van Edouards vader te voorkomen. 

 

Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens het volgen van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) moest ik denken aan het boek, de indrukwekkende monoloog van Hans Kesting en het optreden van Edouard Louis in Buitenhof  van 26 september 2021. Ik kan me voorstellen dat ze bij de PvdA en de SP dachten: hadden wij maar een Nederlandse versie van Edouard als leider. Hij legde precies uit waarom politiek zo cruciaal is voor mensen met lage inkomens en in de lage sociaal-economische klassen. Die worden door maatregelen van de politiek direct in inkomen of woon- en leefsituatie geraakt, terwijl de politiek voor middengroepen en de sociaal-economische bovenlaag alleen maar beschermend is. Dat fenomeen van Edouard Louis werd pijnlijk duidelijk tijdens de APB. Heel veel politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen geroepen dat het minimumloon omhoog moet. Iets dat heel direct lage inkomens helpt. Tijdens de laatste APB werd er een motie ingediend om het minimum uurloon te verhogen van 10,91 naar 14 euro. Helaas afgestemd! 

 

Vrijwel alle politici spreken over de wooncrisis en de noodzaak van echt Volkshuisvestingsbeleid. VVD’er Stef Blok heeft in het kabinet Rutte 2 (VVD en PvdA) om politieke redenen de sociale woningbouw een bewuste krimp laten ondergaan door de invoering van de Verhuurdersheffing. Allemaal onder het mom van noodzakelijke bijdrage in de bezuinigingsopgave. Toen het financieel niet meer nodig was, is de belasting op sociale huurwoningen niet afgeschaft. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer om dat wel te doen, maar vanwege de haalbaarheid van een politiek compromis is de heffing slechts verlaagd. Afschaffing had de sociale woningbouw echt geholpen en had de doelgroep van Edouard echt geholpen. Dit was de stemming over de afschaffing van de verhuurdersheffing:

 

Er viel nog meer te doen tegen de wooncrisis, het afschaffen van kostendelersnorm. Door het gebrek aan betaalbare woningen willen soms kinderen bij een ouder met een bijstandsuitkering in huis wonen. Dat wordt ontmoedigd door te korten op de bijstand. Het geldt ook voor iemand met bijstand en ruimte in huis voor een vriend, vriendin, zus of broer of een student. Dit is weer precies zo’n onderwerp wat Edouard Louis bedoelt met een politieke maatregel, die direct effect heeft op huishoudens met lage inkomens. Ook deze maatregel die gunstig is voor lage inkomens en bijdraagt aan de oplossing van de wooncrisis is vanwege een verlammend politiek compromis (motie Sophie Hermans van die VVD)  gesneuveld. Is de Tweede Kamer lam of leeuw? Ik vrees ook hier: lam.

 

De motie om de koopkracht van met name lagere inkomens te verbeteren heeft het ook niet gehaald. 

 

Wat goed is voor buurten waar veel mensen met lage inkomens wonen is een betere wijkaanpak. Gericht beleid om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. De motie om hier een slag te slaan heeft het niet gehaald. 

 

Het terugdraaien van het Leenstelsel wordt alleen niet gesteund door de VVD. Deze motie kon buiten het compromis gehouden worden van de motie van Sophie Hermans waarin een pakket van 2 miljard extra uitgaven is afgesproken. Een beetje verlaging van de Verhuurdersheffing, verhoging salarissen primair onderwijs, extra budget voor Defensie en Wijkagenten, verlaging energiebelasting en verhoging heffingskorting. 

 

 

Veel politieke partijen (waaronder Onderwijspartij D66) hebben zeer positief gereageerd op het voorstel van de Onderwijsraad over de brede brugperiode. De motie hierover heeft het niet gered. 

 

Een maatregel die breed gesteund wordt in de politiek en die juist voor gezinnen waar Edouard Louis voor wil opkomen heel gunstig zal uitpakken is het gratis ter beschikking stellen van kinderopvang. Een motie op dit gebied lag wel in de lijn der verwachting, maar is niet ingediend. Twee aangenomen moties, die gericht zijn op een stringenter migratiebeleid zullen de doelgroep van Edouard Louis niet helpen. De eerste motie roept op tot stringenter migratiebeleid. Dat kan leiden tot maatregelen die op korte termijn de doelgroep van Edouard Louis negatief kunnen raken:

 

De tweede motie gaat over onderzoek naar het Deense asielbeleid. Bedoeld om het asielbeleid strakker te maken. 

 

‘Alleen tegen de staat’ en de aardbevingsschade Groningen

De indrukwekkende documentaire ‘Alleen tegen de staat’ heeft een extra dimensie gegeven aan de problematiek van het Toeslagenschandaal. Wat zo verschrikkelijk en verdrietig is, is dat de deelnemers in de documentaire nog steeds in de kou staan en vele met hun. En dat geldt ook voor de gedupeerden van aardbevingen in Groningen. Er is geld en het heeft een incidenteel karakter. Maar nog steeds horen we dat het moeilijk en ingewikkeld is. Dat is onverdraaglijk.   

 

Aanklacht van Edouard Louis

Edouard Louis klaagt de politici aan die het leven van veel mensen willens en wetens schaden tot kapotmaken. De politiek is ongelooflijk belangrijk voor de levens van een grote groep mensen. Voor anderen met goede lobbies is de politiek een bescherming voor het goede leven dat men heeft. Veel van degenen die het moeten hebben van de politiek haken uit teleurstelling en frustratie af. Dat is spijtig en slecht voor het land. Als eenvoudige burgers van dit land moeten we ons in grote getale bezighouden met de politiek om de sociale cohesie in dit land te voeden en de polarisatie terug te dringen. 

 

Michiel Verbeek, 3 oktober 2021

 

 

 

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign