Berichten

Michiel Verbeek

Contouren Masterplan PO en VO van Dennis Wiersma

Minister Dennis Wiersma heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van zijn Masterplan voor het primair- en voortgezet onderwijs. Met steun in de rug van de Inspectie van het Onderwijs wil Wiersma meer focus op de basisvaardigheden. De Inspectie koos voor taal, rekenen en burgerschap. De minister voegt daar digitale geletterdheid aan toe. Het zijn zonder meer belangrijke onderdelen voor het funderend onderwijs, maar levert deze focus oplossingen op voor de hardnekkige problemen in het onderwijs? Is deze focus nodig voor het gehele funderend onderwijs of slechts een deel? En is dit het perspectief dat het onderwijs nu nodig heeft?

Lees verder
Michiel Verbeek

Pim Fortuyn en zijn boek ‘De puinhopen van acht jaar Paars’

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn in koele bloede op het mediaterrein van Hilversum doodgeschoten. Rond deze datum staan de kranten vol van analyses van dit fenomeen in de Nederlandse politiek. Ik lever mijn bijdrage aan de herinneringen door mijn reactie op het boek ‘De puinhopen van acht jaar Paars’ van Pim Fortuyn uit maart 2002 opnieuw te publiceren.

Lees verder
Michiel Verbeek

Het nieuwe boek van Gert Biesta over Onderwijsonderzoek

Het nieuwe boek van Geert Biesta is een aanrader. Niet een boek dat je even vlot wegleest, maar waar je voor moet gaan zitten en studeren. Maar het levert je wel weer veel verdieping op in het denken over onderwijs. Over goed onderwijs, de bedoeling van onderwijs, onderwijseffectiviteit, de vrijheid van handelen van docenten en over evidence-informed onderwijs.

Lees verder
Michiel Verbeek

Even niet fijn D66’er te zijn

Het was voor een D66’er geen pretje om Kamerleden te zien die op een gênante manier bellend wegdoken voor vragen van de pers. Daarna het pijnlijke interview van Floor Bremer van RTL met Jan Paternotte en donderdag 21 april de persconferentie met Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt. De verkiezingsslogan ‘We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen’ kreeg een beetje vieze bijsmaak.

Lees verder
Michiel Verbeek

Staat van het Onderwijs 2022: de focus op de basisvaardigheden schuurt met de breedte van de maatschappelijke opgaven van het onderwijs

De Inspectie pleit in de Staat van het Onderwijs 2022 voor focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. De afnemende leesvaardigheid uit de Pisa onderzoeken moet omgebogen worden. Voor wiskunde/rekenen is de trendbreuk al in 2015 ingezet. En voor Burgerschap zijn nog helemaal geen duidelijke competenties beschreven. Er mist een stevige onderbouwing voor de keuze van de Inspectie. Daardoor schuurt de focus op de basisvaardigheden met de maatschappelijke opgaven van het onderwijs die uitgebreid beschreven staan in het rapport.

Lees verder
Michiel Verbeek

Schrijnende verhalen in de Jeugdzorgtapes, maar ook een mogelijke oplossing

In de eerste aflevering van de Jeugdzorgtapes kwamen een aantal schrijnende voorbeelden langs. Van jongeren die bij gebrek aan passende jeugdopvang in een jeugdgevangenis terecht zijn gekomen, misbruikt zijn en je zag gezichten bij verhalen van een zwerftocht langs 21 instellingen en 200 begeleiders/verplegers. Driekwart van de jongeren in een gesloten inrichting komt er slechter uit dan toen ze er in gingen! Een van de geportretteerde jongeren gaf een weg aan uit de ellende van de gesloten inrichting: meer gezinsvervangende jeugdhuizen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Kansenongelijkheid, Heckman’s vergelijking en het proefschrift van Karen Heij

Terugdringen van kansenongelijkheid staat hoog op de politieke agenda. Naast mooie teksten is er behoefte aan beleid en concrete acties. Marianne Junger en Monique L’Hoir schreven hierover op 3 april 2022 een mooi opiniestuk in de NRC. Ze waarschuwen voor vaak gekozen maatregelen die niet helpen en verwezen naar onderzoek van James Heckman. Het proefschrift van Karen Heij toont glashelder aan dat de huidige eindtoets (Citotoets) kansenongelijkheid bestendigt.

Lees verder
Michiel Verbeek

Prachtig gesprek met Hans Fuchs

Voor iedereen die van onderwijs houdt raad ik aan deze podcast te beluisteren. https://spoti.fi/3wFM9pv

Lees verder
Michiel Verbeek

Aanpak wooncrisis met hulp van het boek Uitgewoond van Cody Hochstenbach

Het hele politieke spectrum van links tot rechts ziet de wooncrisis als een groot probleem. Een groeiend aantal dak- en thuislozen, de onverantwoorde stijging van de huizenprijzen, de exorbitante verdiensten bij vastgoedbeleggers, de onbereikbaarheid van betaalbare huurwoningen en jongeren die niet op zichzelf kunnen gaan wonen. Het boek Uitgewoond van Cody Hochstenbach biedt de basis voor nieuw Volkshuisvestingsbeleid en ontzenuwd een aantal makkelijke oplossingen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Vermogensrendementsheffing pakt verkeerd uit, maar is met een eenvoudige oplossing te repareren

De Belastingdienst zit volop in de ellende bij de uitvoering van de compensatieregeling van de Toeslagenaffaire. Vervolgens blijkt de dienst met fraude opsporingsmethoden dicht aan te schurken tegen racisme en krijgt er nu nog een tik overheen van de Hoge Raad voor de uitvoering van de vermogensrendementsheffing.

Lees verder
Michiel Verbeek

Dennis Wiersma en zijn prioriteiten

Minister van primair- en voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, zat woensdag 26 januari bij Beau aan tafel. De minister maakte een frisse en energieke indruk en vertelde over zijn drie prioriteiten. Ik hoop dat daar een vierde bijkomt.

Lees verder
Michiel Verbeek

Een nieuw verhaal voor het voortgezet onderwijs: de reis is belangrijker dan het reisdoel

Het traditionele voortgezet onderwijs kent hardnekkige problemen. De samenleving vraagt om anders opgeleide leerlingen. En steeds meer leerlingen worden onvoldoende begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Het wordt tijd voor een nieuw verhaal.

Lees verder
Michiel Verbeek

De wijze lessen van Jan Pronk voor de nieuwe kabinetsleden

Het nieuwe kabinet is op maandag 10 januari beëdigd door de Koning. Het kabinet kan beginnen. Ik hoop dat Mark Rutte de 10 lessen van Joop den Uyl kent, zoals die zijn opgetekend door Jan Pronk.

Lees verder
Michiel Verbeek

Het nieuwe coalitieakkoord biedt veel mogelijkheden, maar er zijn valkuilen

VVD, D66, CDA en CU hebben in het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst alle grote hedendaagse thema’s opgenomen. Niet met een inspirerende, samenhangende visie, maar in een lijst van problemen en ambitieuze oplossingsrichtingen. Het kabinet Rutte4 wil met nieuw elan en bestaanszekerheid voor iedereen het akkoord uitvoeren.

Lees verder
Michiel Verbeek

In 2022 kan het 30-jarig jubileum van het lerarentekort worden gevierd

Wanneer wordt eindelijk geaccepteerd dat het lerarentekort niet een kwestie is van weer een nieuw blik docenten opentrekken, maar dat de aantrekkelijkheid van de functie en daarmee het huidige onderwijssysteem aangepast moet worden? Laat de sector leren van nieuwe concepten en laat het ministerie ruimte bieden aan scholen die het roer om willen gooien.

Lees verder
Michiel Verbeek

De noodzakelijke transitie in de zorg: van focus op uitgaven naar focus op zelfregie en maatschappelijke problemen aanpakken

Op donderdag 16 december ontstond de grootste felheid in het Coalitieakkoorddebat over de zorgplannen. Veel fracties zagen in de plannen van het nieuwe kabinet een onbegrijpelijke bezuiniging, terwijl de coalitiepartijen probeerden te overtuigen dat het slechts om minder meer uitgaven gaat. In dit artikel laat ik zien waarom de focus op zorguitgaven vervangen moet worden door een focus op zelfregie en het oplossen van maatschappelijke problemen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Wie durft deze school aan, de film

Met een gevoel van trots presenteer ik Wie durft deze school aan, de film.

Lees verder
Michiel Verbeek

Myron Hamming over onderwijs

De Groninger stadsdichter Myron Hamming heeft een prachtige spoken word gemaakt over mijn boek over het voortgezet onderwijs Wie durft deze school aan?

Lees verder
Michiel Verbeek

Overgewicht en toch verborgen honger

Hoogleraar Gerjan Narvis vraagt aandacht voor overgewicht en verborgen honger. Zij pleit voor een gezonde leefstijl en beter kijken naar combinaties van ziektebeelden. En ze roept op om te stoppen met het veroordelen van mensen met overgewicht, en ze te helpen met gezonde voeding en hoe we dat lekker kunnen maken.

Lees verder
Michiel Verbeek

De nieuwe Mark Rutte over klimaatbeleid

Wat zou het fantastisch zijn als dit de nieuwe Mark Rutte wordt over klimaatbeleid.

Lees verder

Ouder nieuws

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign