Berichten

Michiel Verbeek

Wie durft deze school aan, de film

Met een gevoel van trots presenteer ik Wie durft deze school aan, de film.

Lees verder
Michiel Verbeek

Myron Hamming over onderwijs

De Groninger stadsdichter Myron Hamming heeft een prachtige spoken word gemaakt over mijn boek over het voortgezet onderwijs Wie durft deze school aan?

Lees verder
Michiel Verbeek

Overgewicht en toch verborgen honger

Hoogleraar Gerjan Narvis vraagt aandacht voor overgewicht en verborgen honger. Zij pleit voor een gezonde leefstijl en beter kijken naar combinaties van ziektebeelden. En ze roept op om te stoppen met het veroordelen van mensen met overgewicht, en ze te helpen met gezonde voeding en hoe we dat lekker kunnen maken.

Lees verder
Michiel Verbeek

De nieuwe Mark Rutte over klimaatbeleid

Wat zou het fantastisch zijn als dit de nieuwe Mark Rutte wordt over klimaatbeleid.

Lees verder
Michiel Verbeek

Geef ruimte aan de autodidactische leermachine

Er hangt verandering van het voortgezet onderwijs in de lucht. De belangstelling voor vernieuwingsinitiatieven groeit. Veel mensen in het onderwijs zijn ervan doordrongen dat het huidige systeem teveel talent vermorst en onvoldoende motivatie voor lessen bij leerlingen funest is voor leren. Het wordt tijd voor meer ruimte voor de autodidactische leermachine.

Lees verder
Michiel Verbeek

Edouard Louis en de APB

De veelgeprezen jonge Franse auteur Edouard Louis betoogde in Buitenhof dat mensen met lage inkomens en sociaal-economische status heel direct het meeste baat hebben bij politiek. Dat werd mij pijnlijk duidelijk bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jong theatertalent in Het Debuut

Ze mogen weer de planken op. Met enthousiasme en energie speelde aanstormend theatertalent Het Debuut in de schouwburg in Groningen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Prachtige lezing van Gert Biesta

Op woensdag 29 september hield pedagoog Gert Biesta een prachtige lezing over wereldgeoriënteerd onderwijs en de drie gaven van het onderwijs.

Lees verder
Michiel Verbeek

Mooi bezoek op de Agora school Xplore in Amsterdam

Maandag 6 september 2021 ben ik op bezoek geweest bij de Agora school Xplore in Amsterdam. Leerzaam en erg leuk. Conclusie: het wordt tijd voor zo'n vernieuwingsschool in Groningen.

Lees verder
Michiel Verbeek

We hebben nieuwe strijd nodig

We hebben nieuwe strijd nodig zei socioloog Willem Schinkel op de Noorderzon avond onder de titel ‘De crisis voorbij’. Op de slotavond van de reeks gesprekken bleek het hoogst haalbare: een goed gesprek in het Progressief Café.

Lees verder
Michiel Verbeek

Over de toekomst van het onderwijs op Noorderzon

Het Noorderzon festival in Groningen is een beetje kleiner dan wat we gewend zijn van voor corona. Geen grote activiteiten, maar wel veel kleine voorstellingen en aandacht voor maatschappelijke vraagstukken onder de titel ‘De crisis voorbij’.

Lees verder
Michiel Verbeek

Breng ‘behandeling’ in de jeugdzorg naar de Zorgverzekeringswet

De arbitragecommissie over jeugdzorg concludeert dat het Rijk 1,9 miljard moet bijleggen bij het budget van de gemeenten voor de uitvoering van de jeugdwet. Bij het onderzoek is geen aandacht besteed aan één cruciale fout uit de decentralisatie operatie uit 2015: overheveling van ‘behandeling’ uit de jeugdzorg naar de Zorgverzekeringswet.

Lees verder
Michiel Verbeek

De ideeën van Mark Rutte zijn een goed begin

Mark Rutte heeft z’n ideeën over ander bestuur in discussie gebracht. Misschien niet radicaal, maar het is een begin. De middenpartijen willen verder met de formatie door het over de inhoud te gaan hebben. Alle politici en journalisten die Rutte de maat nemen, moeten nu zelf met aanvullingen komen en nog betere ideeën.

Lees verder
Michiel Verbeek

Notulen ministerraad: onmacht, kameraadschap, bewust informatie achterhouden en te weinig empathie voor gedupeerden

Het publiceren van een deel van de notulen van de ministerraad moet een uitzondering blijven. Ministers moeten in de ministerraad vrij met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De gelekte notulen van de ministerraad leveren geen schokkende of brisante informatie op, maar wel een interessant inkijkje.

Lees verder
Michiel Verbeek

Laat scholen NPO-gelden inzetten voor een driejarige brugperiode van de Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft een gedurfd voorstel gedaan van een driejarige brugperiode en een nieuw differentiatiemodel. Het ministerie van OCW heeft in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heel veel geld beschikbaar gesteld. De kans is groot dat er niet zoveel geld nodig is voor het wegwerken van achterstanden. Laat het geld dat over is gebruikt worden voor scholen die al voorbereidingen willen plegen voor een driejarige brugperiode en een eigen differentiatiemodel.

Lees verder
Michiel Verbeek

Verstandig om Klaas Dijkhof en Machiavelli te lezen bij de beoordeling van het probleem voor Mark Rutte

De clubliefde binnen de VVD kan Mark Rutte opbreken en de grondlegger van de politieke Wetenschappen, Machiavelli, schreef rond 1512 zijn denkbeelden over macht en politiek. Daarin zit een wijze les over hoe de staat om moet gaan met vergrijpen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Annemarie Jorritsma had #verkennersgate in de kiem kunnen smoren

Waarom heeft Annemarie Jorritsma met 42 jaar politieke ervaring niet voorkomen dat de kwestie Omtzigt uit de hand liep?

Lees verder
Michiel Verbeek

Kabinet Rutte 4 wordt erg onwaarschijnlijk

Drie vooraanstaande politici beweren geen van drieën herinnering te hebben aan het onderwerp Omtzigt in een gesprek dat slechts een paar dagen daarvoor heeft plaatsgevonden. Zouden ze hun best hebben gedaan hun geheugen op te frissen door stukken te bekijken, dan hadden ze zichzelf en Nederland veel schade kunnen besparen. Ze dachten hun ongeloofwaardige verhaal staande te kunnen houden door de bescherming van de Rutte-doctrine.

Lees verder
Michiel Verbeek

Een nieuw kabinet kan ook zonder D66

De kiezer heeft gesproken. Binnen de partijen die mee gaan doen in de formatie is de positie van D66 versterkt. De omvang van het blok mid links en mid rechts is niet veel veranderd. Beiden hebben iets verloren aan populistisch rechts. De formatie wordt spannend. Zullen PvdA en CU breekpunten inbrengen of niet.

Lees verder
Michiel Verbeek

Andere kijk op de overall uitkomsten van het rapport van de B&A-groep

Op 26 maart 2016 publiceerde ik op de website www.michielverbeek.nl het artikel: Andere kijk op de overall uitkomsten van het rapport van de B&A-groep.

Lees verder

Ouder nieuws

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign