Berichten

Michiel Verbeek

Is jouw organisatie al ingericht op meerdere waardesoorten?

Een toekomstgericht bedrijf is niet meer alleen gericht op financiële waarden, maar op meerdere waarden. Maar hoe organiseer je dat op een systematische wijze? Het OK! Model is een uitgekiend model om beeld te krijgen van scores op 6 waardesoorten. Op basis daarvan kan het bedrijf keuzes maken welke waardesoorten meer aandacht behoeven. Passend bij de missie en visie van het bedrijf. Op weg naar een gewenste balans in meervoudige waardesoorten.

Lees verder
Michiel Verbeek

Wat zal Prinsjesdag opleveren?

Laten we hopen dat het kabinet op Prinsjesdag laat zien dat het klimaatakkoord serieus genomen wordt door betekenisvolle investeringen in de transitie naar een circulaire economie aan te kondigen. En een paar investeringen in de sociale samenhang van onze samenleving. Het momentum is er.

Lees verder
Michiel Verbeek

Noorderzon

Noorderzon 2019 had niet te klagen over het weer. Gevolg dat er de laatste dagen nauwelijks meer gelopen kon worden. Het werd schuifelen. Ik heb dit jaar vier voorstellingen gezien en ben voor het eerst bij de talkshow van Arno van der Heijden geweest.

Lees verder
Michiel Verbeek

Van het aardgas af en op naar een duurzame toekomst

Op 25 juli 2019 stond in het Dagblad van het Noorden een bijdrage van Ton van Kesteren van de PVV met als titel: ‘Van het gas af en van het pad af’. Hij is met een achterhoede gevecht bezig en maakt mensen onnodig bang om mee te doen aan de niet meer te stuiten beweging op weg naar een circulaire economie en een duurzame samenleving. De kop in de krant is aangepast, maar de tekst is integraal overgenomen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Democratie en de coöperatieve samenleving

Er is alle reden om aandacht te hebben voor het onderhoud van de democratie. Denkwerk en Yascha Mounk leveren interessante analyses en de coöperatieve samenleving en In Search of Democracy helpen bij het vinden van antwoorden.

Lees verder
Michiel Verbeek

De EU is meester in compromissen op het laatste moment

Er was een systeem met Spitzenkandidaten, maar dat is om zeep geholpen om een crisis in de EU te bezweren.

Lees verder
Michiel Verbeek

Bert van Son van MUD jeans bij Impact Noord

​Bert van Son is de inspirerende ondernemer achter MUD jeans. Een eerlijke jeans met een verhaal.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jelmer Mommers legt de gevaren en kansen van de opwarming van de aarde heel goed uit

Jelmer Mommers heeft een inspirerend boek geschreven over het meest belangwekkende en uitdagende thema van nu: het klimaatbeleid. Hij legt in heldere taal uit wat er aan de hand is, wat we hebben te verwachten, welke oplossingen er zijn en wat we vandaag en morgen kunnen doen! Hoe gaan we dit uitleggen? Nou, zo als Jelmer Mommers dat doet!

Lees verder
Michiel Verbeek

De gemeente Groningen moet ombuigen, maar de vlucht in een brede kerntakendiscussie is niet verstandig

De gemeente Groningen heeft een financieel probleem. Dat schrijft het college aan de raad. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van 6,6 miljoen en dat gaat oplopen tot 12,9 miljoen in 2022. Op een begroting van 1 miljard is dat nog geen 1,3%. Dat lijkt me niet schrikbarend! En al helemaal geen reden om een brede takendiscussie te gaan voeren.

Lees verder
Michiel Verbeek

Tweede deel Oerol

Ik heb nog niet eerder zo’n verrassend verjaardagsfeest meegemaakt als bij de Party Dialogues van Theater Artemis. En verder een prachtige monoloog, volop shaken en onderhoud van onze democratie.

Lees verder
Michiel Verbeek

Genieten op Oerol

Een week Oerol met prachtige voorstellingen, muziek en mooi weer. En een heerlijke strandwandeling.

Lees verder
Michiel Verbeek

Het kan, het moet en we kunnen het uitleggen

Het boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ van Jelmer Mommers is een aanrader. Hij weet het prima uit te leggen. Manon Janssen van de energietafel heeft gemerkt dat alle grote partijen ‘om’ zijn en weten dat we nu alles op alles moeten zetten om in 2050 energie-neutraal te zijn.

Lees verder
Michiel Verbeek

De redenering van Wouter Koolmees klopt gewoon niet!

Zondag 9 juni 2019 zat Wouter Koolmees bij Buitenhof. Hij vertelde over het uitgekiende compromis in het pensioenakkoord, maar zijn redenering dat het huidige systeem niet passend is bij de huidige arbeidsmarkt en niet eerlijk zou zijn en het nieuwe wel, klopt gewoon niet!

Lees verder
Michiel Verbeek

Het pensioenakkoord is een zwaar bevochten compromis, maar had beter en simpeler gekund

Na 10 jaar praten, onderzoeken en onderhandelen heeft minister Wouter Koolmees een akkoord weten te sluiten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over het pensioenstelsel. Het stelsel gaat veranderen van een onvoorwaardelijk recht naar een voorwaardelijke ambitie. En daarmee neemt de onzekerheid toe. En kan het ook beter? Ik denk van wel!

Lees verder
Michiel Verbeek

Wat gebeurt er met ons pensioenstelsel?

Ons pensioenstelsel is geen erg aansprekend onderwerp, maar wel heel belangrijk. Het gaat vrijwel iedereen aan en kan de economische ontwikkeling zeer positief, maar ook negatief beïnvloeden. Het valt dat het systeem heel ingewikkeld gemaakt wordt. Zodat het alleen begrepen wordt door deskundigen. Dat moeten we niet laten gebeuren. Hoe staat het er voor en wat wil het kabinet veranderen? En is er ook een simpele oplossing?

Lees verder
Michiel Verbeek

De pro-EU partijen zijn ruim in de meerderheid

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was met 52% bemoedigend. Het pro-EU blok is iets gedaald, maar is met 67% nog steeds groot. De anti-EU partijen gaan omhoog van 10% naar 15%. In Nederland verliezen de PVV en de SP hun zetel en komt de PvdA als verreweg de grootste partij op 6 zetels.

Lees verder
Michiel Verbeek

Frans Timmermans heeft gewonnen, maar (nog) niet de PvdA

Donderdag 23 mei 2019 heeft Frans Timmermans de verkiezingen voor het Europees Parlement gewonnen. En met Timmermans heeft het progressieve midden gewonnen van de Eurosceptici en de Eurofielen. De uitslag biedt ook een aanwijzing voor de noodzaak van partijvernieuwing.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jouw stem helpt!

Donderdag 23 mei 2019 kunnen de Nederlanders stemmen voor 26 plekken in het Europees Parlement (EP). Dat is niet veel ten opzichte van het totaal van 751. Maar het zet wel de toon voor de rest die op vrijdag en zondag gaan stemmen. En de positie van Frans Timmermans als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie wordt beslist sterker bij een flink mandaat.

Lees verder
Michiel Verbeek

Is Sophie in 't Veld echt iets aan te rekenen?

Heerlijk voor columnisten en twitteraars met een flinke dosis argwaan tegen politici in het algemeen en Europarlementariërs in het bijzonder. Is Sophie in ’t Veld werkelijk uit de bocht gevlogen?

Lees verder
Michiel Verbeek

Is bombarderen en opnieuw beginnen echt de enige mogelijkheid voor de middelbare school?

Het nieuwe boek ‘Het bezwaar van de leraar’ van Ton van Haperen leest als een indringend pamflet zonder oproep tot constructieve actie. Een gloedvol betoog voor wijze docenten voor de klas van een docent die gepassioneerd het ambacht wil beschermen tegen nieuwlichterij en bobo’s. Hij schets alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het middelbaar onderwijs en wordt daar heel treurig van. Hij ziet eigenlijk nog maar een uitweg: Bombarderen en opnieuw beginnen!

Lees verder
Michiel Verbeek

De nieuwe werkelijkheid bij verkiezingen

Bij verkiezingen gaat het om communicatie en televisiekwaliteit, afrekening en een paar populaire thema’s tegen de stroom in. Een gedegen visie op de toekomst, een uitgebalanceerd verkiezingsprogramma en een goede staat van dienst zijn niet doorslaggevend tijdens verkiezingen. Wel daarna als het echte werk moet gebeuren. En de nieuwkomer heeft maar zeer beperkte houdbaarheid.

Lees verder
Michiel Verbeek

De CO2 belasting moet anders

CO uitstoot moet en zal belast worden, omdat in de economie ook milieuschade een prijs dient te krijgen voor een betere marktwerking. Maar het is zeer de vraag of het voorstel van Jesse Klaver de beste weg is.

Lees verder
Michiel Verbeek

Toekomstbestendig ondernemen vereist inrichting van je organisatie en verantwoording op meervoudige waardesoorten. De OK! Methode helpt daarbij.

Vrijdag 29 maart 2019 had ik mijn laatste trainingsdag van de OK! Methode voor toekomstbestendig ondernemen. Was zeer inspirerend, omdat met deze methode via bedrijven en maatschappelijke organisaties de wereld een beetje mooier gemaakt kan worden. Met deze methodiek krijgen bedrijven en maatschappelijke organisaties inzicht in de samenhang van alle aspecten van de bedrijfsvoering en het laat zien wat ze doen op zes waardesoorten voor externe- en interne belanghebbenden.

Lees verder
Michiel Verbeek

Het voortgezet onderwijs gaat ingrijpend veranderen en dat is maar goed ook!

Het voortgezet onderwijs van nu lijkt nog erg veel op dat van 20 tot 25 jaar geleden. Maar dat gaat veranderen. Een nieuw curriculum, nieuwe opvattingen over het doel van onderwijs, stoppen met de cijferkeurslijf en meer gepersonaliseerd ontwikkelingen volgen, meer vakoverschrijdend onderwijs en slim gebruikmaken van digitalisering.

Lees verder
Michiel Verbeek

Een veerkrachtige democratie en een schreeuw om goede plannen van de traditionele middenpartijen

De grote overwinning van Forum voor Democratie toont de veerkracht van onze democratie, maar vormt ook een aanslag op de kernwaarden. De versnippering en de verrechtsing maken de bestuurbaarheid in de provincies lastiger, maar de positie van het kabinet kon weleens versterkt zijn. Gaat de groei tegen het establishment nog verder of kunnen de traditionele middenpartijen eindelijk een grotere groep aanspreken met overtuigende voorstellen en beloftes die wel worden waargemaakt?

Lees verder
Michiel Verbeek

Disruptie in de overheid van Menno Lanting

Ik heb met veel plezier het boek Disruptie in de overheid van Menno Lanting gelezen. We hadden het misschien niet gedacht, maar ook de overheid moet zich opnieuw uitvinden door grote technologische veranderingen en -mogelijkheden.

Lees verder
Michiel Verbeek

Van explosieve stijging van zorgkosten is gewoon geen sprake al wordt het nog zo vaak beweerd!

Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, is de strijd aangebonden tegen de marktwerking in de zorg en pleit voor een slimmere organisatie van bijvoorbeeld thuiszorg. Lijkt mij een goede ontwikkeling, maar we moeten onszelf niet aanpraten dat de zorguitgaven uit de klauw lopen. Dat is gewoon niet waar! Kijk naar de cijfers.

Lees verder
Michiel Verbeek

Kan de sociale investeringsstaat ons verder helpen?

Jet Bussemaker heeft er als minister driftig meegewerkt aan het ombouwen van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Als kersverse hoogleraar wil ze participatiesamenleving alweer vervangen door de sociale investeringsstaat. Er kwamen in de maand februari een aantal nieuwsberichten langs die misschien met een sociale investeringsstaat een stap verder geholpen kunnen worden.

Lees verder
Michiel Verbeek

Pas op met rommelen aan ons pensioenstelsel

Er is een hevige discussie gaande over ons pensioenstelsel. De huidige minister van SZW wil ingrijpende wijzigingen, maar is dat wel verstandig? Oordeel zelf en bepaal dan of je wel of niet in actie moet komen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Mooi programma van het nieuwe college Groningen

Dag Erik van der Veen (journalist van het Dagblad van het Noorden), het is me nog niet gelukt telefonisch te reageren op je vraag. Daarom even via deze weg. Hierbij mijn eerste reactie op het nieuwe collegeprogramma van Groningen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Terugblik op januari 2019

Het is alweer een maand geleden dat ik afscheid heb moeten nemen van de gemeente Haren en mijn wethouderschap. In deze maand veel gesprekken gevoerd en al weer bezig met een aantal klussen. Maar het was ook de maand van het Kinderpardon en de perikelen rondom het klimaatakkoord.

Lees verder
Michiel Verbeek

Is politiek Den Haag meer geïnteresseerd in het oplossen van maatschappelijke problemen of in polariseren voor electoraal gewin?

Het derde kabinet Rutte had ronkende teksten bij de presentatie van het regeerakkoord. Het zou het groenste kabinet zijn. De doelstellingen voor het klimaatbeleid waren en zijn ambitieus en verrassend met een coalitie met VVD én CDA. Het leek een kabinet te worden dat op basis van inhoud, feiten en dialoog maatschappelijke problemen zou gaan oplossen. Maar die hoop is afgelopen weken vervlogen nu het aankomt op echte maatregelen en acties.

Lees verder
Michiel Verbeek

Geldschepping, de charme van de Verleiders en de WRR

Studenten Economie hebben na het uitkomen van het WRR rapport over Geld en Schuld een mooie taak om familie en kennissen de wonderlijke wereld van Geldschepping uit te leggen en te vertellen waarom we beter het huidige stelsel kunnen verbeteren dan over te gaan op een heel nieuw stelsel.

Lees verder
Michiel Verbeek

Een nieuwe fase

Op 1 januari 2019 is er een einde gekomen aan mijn wethouderschap in Haren. Er breekt voor mij een nieuwe fase aan. In dit weekbericht nog even het afscheid van Haren, mijn verbazing over de discussie over de kosten van krachtig klimaatbeleid, de voeding van het populisme en even een kleine verkenning van mogelijkheden in de nieuwe fase.

Lees verder

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign