Berichten

Michiel Verbeek

Springtij 2019: Morgen is begonnen!

Ik heb me 2 dagen gelaafd aan kennis, lezingen, filmpjes en gesprekken over de noodzaak om iets te doen aan klimaatbeleid op het mooie eiland Terschelling. Springtij beleefde z’n 10de jaar. Het is opgezet door Wouter van Dieren, denker over klimaatverandering en milieuactivist al van de tijd van de club van Rome. Hij heeft met ingang van dit jaar het stokje overgegeven aan Katinka Abbenbroek en Annemieke Nijhof.

Lees verder
Michiel Verbeek

Is jouw organisatie al ingericht op meerdere waardesoorten?

Een toekomstgericht bedrijf is niet meer alleen gericht op financiële waarden, maar op meerdere waarden. Maar hoe organiseer je dat op een systematische wijze? Het OK! Model is een uitgekiend model om beeld te krijgen van scores op 6 waardesoorten. Op basis daarvan kan het bedrijf keuzes maken welke waardesoorten meer aandacht behoeven. Passend bij de missie en visie van het bedrijf. Op weg naar een gewenste balans in meervoudige waardesoorten.

Lees verder
Michiel Verbeek

Wat zal Prinsjesdag opleveren?

Laten we hopen dat het kabinet op Prinsjesdag laat zien dat het klimaatakkoord serieus genomen wordt door betekenisvolle investeringen in de transitie naar een circulaire economie aan te kondigen. En een paar investeringen in de sociale samenhang van onze samenleving. Het momentum is er.

Lees verder
Michiel Verbeek

Noorderzon

Noorderzon 2019 had niet te klagen over het weer. Gevolg dat er de laatste dagen nauwelijks meer gelopen kon worden. Het werd schuifelen. Ik heb dit jaar vier voorstellingen gezien en ben voor het eerst bij de talkshow van Arno van der Heijden geweest.

Lees verder
Michiel Verbeek

Van het aardgas af en op naar een duurzame toekomst

Op 25 juli 2019 stond in het Dagblad van het Noorden een bijdrage van Ton van Kesteren van de PVV met als titel: ‘Van het gas af en van het pad af’. Hij is met een achterhoede gevecht bezig en maakt mensen onnodig bang om mee te doen aan de niet meer te stuiten beweging op weg naar een circulaire economie en een duurzame samenleving. De kop in de krant is aangepast, maar de tekst is integraal overgenomen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Democratie en de coöperatieve samenleving

Er is alle reden om aandacht te hebben voor het onderhoud van de democratie. Denkwerk en Yascha Mounk leveren interessante analyses en de coöperatieve samenleving en In Search of Democracy helpen bij het vinden van antwoorden.

Lees verder
Michiel Verbeek

De EU is meester in compromissen op het laatste moment

Er was een systeem met Spitzenkandidaten, maar dat is om zeep geholpen om een crisis in de EU te bezweren.

Lees verder
Michiel Verbeek

Bert van Son van MUD jeans bij Impact Noord

​Bert van Son is de inspirerende ondernemer achter MUD jeans. Een eerlijke jeans met een verhaal.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jelmer Mommers legt de gevaren en kansen van de opwarming van de aarde heel goed uit

Jelmer Mommers heeft een inspirerend boek geschreven over het meest belangwekkende en uitdagende thema van nu: het klimaatbeleid. Hij legt in heldere taal uit wat er aan de hand is, wat we hebben te verwachten, welke oplossingen er zijn en wat we vandaag en morgen kunnen doen! Hoe gaan we dit uitleggen? Nou, zo als Jelmer Mommers dat doet!

Lees verder
Michiel Verbeek

De gemeente Groningen moet ombuigen, maar de vlucht in een brede kerntakendiscussie is niet verstandig

De gemeente Groningen heeft een financieel probleem. Dat schrijft het college aan de raad. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van 6,6 miljoen en dat gaat oplopen tot 12,9 miljoen in 2022. Op een begroting van 1 miljard is dat nog geen 1,3%. Dat lijkt me niet schrikbarend! En al helemaal geen reden om een brede takendiscussie te gaan voeren.

Lees verder
Michiel Verbeek

Tweede deel Oerol

Ik heb nog niet eerder zo’n verrassend verjaardagsfeest meegemaakt als bij de Party Dialogues van Theater Artemis. En verder een prachtige monoloog, volop shaken en onderhoud van onze democratie.

Lees verder
Michiel Verbeek

Genieten op Oerol

Een week Oerol met prachtige voorstellingen, muziek en mooi weer. En een heerlijke strandwandeling.

Lees verder
Michiel Verbeek

Het kan, het moet en we kunnen het uitleggen

Het boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ van Jelmer Mommers is een aanrader. Hij weet het prima uit te leggen. Manon Janssen van de energietafel heeft gemerkt dat alle grote partijen ‘om’ zijn en weten dat we nu alles op alles moeten zetten om in 2050 energie-neutraal te zijn.

Lees verder
Michiel Verbeek

De redenering van Wouter Koolmees klopt gewoon niet!

Zondag 9 juni 2019 zat Wouter Koolmees bij Buitenhof. Hij vertelde over het uitgekiende compromis in het pensioenakkoord, maar zijn redenering dat het huidige systeem niet passend is bij de huidige arbeidsmarkt en niet eerlijk zou zijn en het nieuwe wel, klopt gewoon niet!

Lees verder
Michiel Verbeek

Het pensioenakkoord is een zwaar bevochten compromis, maar had beter en simpeler gekund

Na 10 jaar praten, onderzoeken en onderhandelen heeft minister Wouter Koolmees een akkoord weten te sluiten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over het pensioenstelsel. Het stelsel gaat veranderen van een onvoorwaardelijk recht naar een voorwaardelijke ambitie. En daarmee neemt de onzekerheid toe. En kan het ook beter? Ik denk van wel!

Lees verder
Michiel Verbeek

Wat gebeurt er met ons pensioenstelsel?

Ons pensioenstelsel is geen erg aansprekend onderwerp, maar wel heel belangrijk. Het gaat vrijwel iedereen aan en kan de economische ontwikkeling zeer positief, maar ook negatief beïnvloeden. Het valt dat het systeem heel ingewikkeld gemaakt wordt. Zodat het alleen begrepen wordt door deskundigen. Dat moeten we niet laten gebeuren. Hoe staat het er voor en wat wil het kabinet veranderen? En is er ook een simpele oplossing?

Lees verder
Michiel Verbeek

De pro-EU partijen zijn ruim in de meerderheid

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was met 52% bemoedigend. Het pro-EU blok is iets gedaald, maar is met 67% nog steeds groot. De anti-EU partijen gaan omhoog van 10% naar 15%. In Nederland verliezen de PVV en de SP hun zetel en komt de PvdA als verreweg de grootste partij op 6 zetels.

Lees verder
Michiel Verbeek

Frans Timmermans heeft gewonnen, maar (nog) niet de PvdA

Donderdag 23 mei 2019 heeft Frans Timmermans de verkiezingen voor het Europees Parlement gewonnen. En met Timmermans heeft het progressieve midden gewonnen van de Eurosceptici en de Eurofielen. De uitslag biedt ook een aanwijzing voor de noodzaak van partijvernieuwing.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jouw stem helpt!

Donderdag 23 mei 2019 kunnen de Nederlanders stemmen voor 26 plekken in het Europees Parlement (EP). Dat is niet veel ten opzichte van het totaal van 751. Maar het zet wel de toon voor de rest die op vrijdag en zondag gaan stemmen. En de positie van Frans Timmermans als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie wordt beslist sterker bij een flink mandaat.

Lees verder

Ouder nieuws

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign