Berichten

Michiel Verbeek

Zorgkosten rijzen de pan uit! Het wordt vaak beweerd, maar het is niet waar! Kijk naar de cijfers!

De cijfers van de zorguitgaven in Nederland lopen altijd een jaar achter en zijn niet eenvoudig allemaal te vinden. Voor het jaar 2018 zijn er weer voorlopige cijfers gepubliceerd door het CBS. En wat blijkt daaruit? De totale zorguitgaven zijn gestegen van 97,5 naar 100 miljard euro. Dat is een stijging van 2,6%. Maar het aandeel van de zorguitgaven in het BBP (Bruto Binnenlands Product) daalt van 13,2% naar 12,9%.

Lees verder
Michiel Verbeek

Paul van Meenen heeft een disruptieve onderwijsvisie!

In het kader van de scholenreis waren de D66 Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Jan Paternotte maandag 26 november 2019 in Groningen. De D66-ers willen opvattingen van de achterban ophalen om volgend jaar te komen met een nieuwe inspirerende onderwijsvisie. Per slot van rekening is D66 de onderwijspartij van Nederland.

Lees verder
Michiel Verbeek

Je hebt geen emoties, je maakt ze zelf

Lisa Feldman Barrett is professor in de psychologie. Op basis van 25 jaar onderzoek komt ze tot de conclusie dat emoties niet zijn aangeboren, maar geconstrueerd zijn door onze hersenen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jarno Duursma en de impact van AI op menselijk contact

Trendwatcher digitale technologie, Jarno Duursma, verzorgde een prachtige lezing op de Ondernemersavond van MKB Noord op dinsdag 19 november 2019 in Groningen. Met de titel: Het menselijk contact wordt een luxeproduct. Zonder het in de gaten te hebben dreigen we een aantal belangrijke kwaliteiten te verliezen, waar we over een aantal jaren veel spijt van krijgen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Sjef Drummen laat zien waarom een nieuw onderwijsbestel broodnodig is

Op dinsdag 12 november 2019 was ik op het NRC-Onderwijscongres in Utrecht. Ik moest tot het middagprogramma met workshops wachten voor het hoogtepunt van de dag: de presentatie van Sjef Drummen. Deze ‘onderwijskunstenaar' legt messcherp en met humor uit waarom het huidige onderwijssysteem aan vervanging toe is. Op Niekée in Roermond heeft hij bewezen dat het anders en beter kan!

Lees verder
Michiel Verbeek

Belang van de Klimaattop Noord-Nederland in Groningen

Het grote belang van de Klimaattop Noord-Nederland is dat veel verschillende partijen elkaar treffen en dat gezamenlijk wordt ervaren dat de acties richting de circulaire economie en de energietransitie goed op stoom zijn gekomen. Die verandering kan uitdagend, inspirerend en leuk zijn. En het was goed voor het zelfvertrouwen: Noord-Nederland loopt in Nederland en de wereld voorop met de waterstofeconomie!

Lees verder
Michiel Verbeek

Positieve gezondheid en coaching als vorm van beschaving

Machteld Huber werkt al meer dan 30 jaar aan haar idee van positieve gezondheid. Pas in de laatste jaren wordt haar gedachtengoed op grote schaal overgenomen. Woensdag 30 oktober 2019 was zij een van de hoofdgasten op het Let’s Gro festival in Groningen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Korten op pensioenen zou erg oneerlijk zijn!

Het zou volstrekt onredelijk zijn als een heleboel, zo niet alle pensioenfondsen, volgend jaar moeten korten op pensioen. Het is niet nodig en mensen die nu pensioen ontvangen kunnen er niets meer aan doen om hun situatie voor de toekomst te verbeteren. Laat de cijfers nu eindelijk een keer goed doordringen tot iedereen, inclusief onze minister-president.

Lees verder
Michiel Verbeek

Biologie en digitalisering vinden elkaar in AI

De ontwikkelingen op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI), Machine learning, Digitalisering, Robotisering, Nanotechnologie, Internet Things gaan hard. De machine neemt zwaar en vervelend werk uit handen van de mens en machines krijgen meer menselijke kenmerken. Biologie en digitalisering vinden elkaar op een steeds ingenieuzere wijze.

Lees verder
Michiel Verbeek

Een nieuwe economie komt eraan

Na de financiële crisis van 2008 is geen zichtbare start gemaakt met een nieuwe economie, maar ruim 10 jaar later wordt er op veel fronten gesleuteld aan een nieuwe economie. Het kapitalistische systeem staat ter discussie en de OESO komt met vier aanvullingen op economische groei. Daarmee komt de nieuwe economie dichterbij! Een paar mooie ontwikkelingen van de afgelopen weken.

Lees verder
Michiel Verbeek

Springtij 2019: Morgen is begonnen!

Ik heb me 2 dagen gelaafd aan kennis, lezingen, filmpjes en gesprekken over de noodzaak om iets te doen aan klimaatbeleid op het mooie eiland Terschelling. Springtij beleefde z’n 10de jaar. Het is opgezet door Wouter van Dieren, denker over klimaatverandering en milieuactivist al van de tijd van de club van Rome. Hij heeft met ingang van dit jaar het stokje overgegeven aan Katinka Abbenbroek en Annemieke Nijhof.

Lees verder
Michiel Verbeek

Is jouw organisatie al ingericht op meerdere waardesoorten?

Een toekomstgericht bedrijf is niet meer alleen gericht op financiële waarden, maar op meerdere waarden. Maar hoe organiseer je dat op een systematische wijze? Het OK! Model is een uitgekiend model om beeld te krijgen van scores op 6 waardesoorten. Op basis daarvan kan het bedrijf keuzes maken welke waardesoorten meer aandacht behoeven. Passend bij de missie en visie van het bedrijf. Op weg naar een gewenste balans in meervoudige waardesoorten.

Lees verder
Michiel Verbeek

Wat zal Prinsjesdag opleveren?

Laten we hopen dat het kabinet op Prinsjesdag laat zien dat het klimaatakkoord serieus genomen wordt door betekenisvolle investeringen in de transitie naar een circulaire economie aan te kondigen. En een paar investeringen in de sociale samenhang van onze samenleving. Het momentum is er.

Lees verder
Michiel Verbeek

Noorderzon

Noorderzon 2019 had niet te klagen over het weer. Gevolg dat er de laatste dagen nauwelijks meer gelopen kon worden. Het werd schuifelen. Ik heb dit jaar vier voorstellingen gezien en ben voor het eerst bij de talkshow van Arno van der Heijden geweest.

Lees verder
Michiel Verbeek

Van het aardgas af en op naar een duurzame toekomst

Op 25 juli 2019 stond in het Dagblad van het Noorden een bijdrage van Ton van Kesteren van de PVV met als titel: ‘Van het gas af en van het pad af’. Hij is met een achterhoede gevecht bezig en maakt mensen onnodig bang om mee te doen aan de niet meer te stuiten beweging op weg naar een circulaire economie en een duurzame samenleving. De kop in de krant is aangepast, maar de tekst is integraal overgenomen.

Lees verder
Michiel Verbeek

Democratie en de coöperatieve samenleving

Er is alle reden om aandacht te hebben voor het onderhoud van de democratie. Denkwerk en Yascha Mounk leveren interessante analyses en de coöperatieve samenleving en In Search of Democracy helpen bij het vinden van antwoorden.

Lees verder
Michiel Verbeek

De EU is meester in compromissen op het laatste moment

Er was een systeem met Spitzenkandidaten, maar dat is om zeep geholpen om een crisis in de EU te bezweren.

Lees verder
Michiel Verbeek

Bert van Son van MUD jeans bij Impact Noord

​Bert van Son is de inspirerende ondernemer achter MUD jeans. Een eerlijke jeans met een verhaal.

Lees verder
Michiel Verbeek

Jelmer Mommers legt de gevaren en kansen van de opwarming van de aarde heel goed uit

Jelmer Mommers heeft een inspirerend boek geschreven over het meest belangwekkende en uitdagende thema van nu: het klimaatbeleid. Hij legt in heldere taal uit wat er aan de hand is, wat we hebben te verwachten, welke oplossingen er zijn en wat we vandaag en morgen kunnen doen! Hoe gaan we dit uitleggen? Nou, zo als Jelmer Mommers dat doet!

Lees verder

Ouder nieuws

© 2019 Michelverbeek.nl - webdesign door Landstra & de Groot webdesign